Karrieredag på en ny måte

I år måtte den tradisjonsrike karrieredagen gjennomføres digitalt. Leder i studentrådet ved Fagskolen Innlandet, Pål Sidhu, er likevel godt fornøyd med gjennomføringen av arrangementet.
Leder i studentrådet Pål Sidhu

Pål Sidhu, leder i studentrådet ved Fagskolen Innlandet.

Vanligvis er det mange mennesker og hektisk aktivitet når bedriftene har sine stands i skolens fellesområde, men smittevernhensyn gjorde at det denne gangen måtte bli en helt annen type arrangement. I år ble arrangementet gjennomført ved at de ulike bedriftene holdt sine presentasjoner for studentene via Teams. Årets studentråd hadde oppgaven med å planlegge denne uvanlige gjennomføringen, og kan melde at alt gikk som planlagt. – Alle presentasjonene i Teams ble gjennomført på en meget god måte, og det var stor deltakelse på presentasjonene, sier Pål Sidhu. På vegne av studentrådet vil han rette en stor takk til de bedriftene som deltok. 

Ved en normal gjennomføring der bedriftene er tilstede ved skolen og møter studentene fysisk er karrieredagen et attraktivt møtepunkt for både studenter og næringsliv. Selv om man ikke kunne knytte kontakter på samme måte i år var studentene positive årets opplegg, og de opplevde at de fikk nyttig og interessant informasjon om de bedriftene som deltok.  

-    Forholdene tatt i betraktning synes vi at dette ble et godt arrangement, der både bedriftene og studentene bidro på en positiv måte, avslutter leder i studentrådet Pål Sidhu.