Karrieredag i digital form

Tirsdag 8. februar ble det på nytt arrangert karrieredag ved Fagskolen Innlandet.
Bilde
Nestleder Guro Sønnerheim og kommunikasjonsansvarlig Vibecke Tidemandsen

Digital karrieredag: Kommunikasjonsansvarlig Vibecke Tidemandsen (til venstre) og nestleder i studentrådet Guro Sønnerheim hadde ansvaret for karrieredagen.

Målet med karrieredagen er å skape en arena der bedrifter, som en del av deres rekrutteringsarbeid, kan presentere seg for skolens studenter, og hvor studenter og bedriftene kan knytte kontakter. Det er studentrådet ved Fagskolen Innlandet som arrangerer karrieredagen. Nestleder i studentrådet Guro Sønnerheim og kommunikasjonsansvarlig Vibecke Tidemandsen har vært hovedansvarlig både for planleggingen og den praktiske gjennomføringen av arrangementet. 

Digital løsning

På samme måte som i fjor ble årets karrieredag gjennomført digitalt via Teams. 

- Vi startet skoleåret med et håp om at vi skulle få gjennomføre arrangementet fysisk i år, men etter jul så vi oss nødt til å bestemme at det skulle foregå digitalt, forteller Guro Sønnerheim. Med erfaring fra karrieredagen i fjor, klarte studentrådet å komme opp med en god løsning på dette. Nestlederen kan fortelle at flere av bedriftene som da allerede hadde meldt seg på til fysisk karrieredag tok det på strak arm da avgjørelsen om digital løsning ble bestemt.

- Vi i studentrådet er fornøyd med gjennomføringen av arrangementet, og kan melde at alt gikk som planlagt, sier Guro.  Alle presentasjonene ble gjennomført på en meget god måte, og det var stor deltakelse og engasjement fra studentene. 

På vegne av studentrådet vil jeg rette en stor takk til de bedriftene som deltok, avslutter nestleder Guro Sønnerheim.

Fornøyd bedrift

Driftssjef ved Syljuåsen, Karl Even Lande, var en av representantene som holdt presentasjon for studentene. Syljuåsen har tidligere deltatt på karrieredagen med fysisk tilstedeværelse, og dette var første gangen de deltok på en digital variant. 

- Vi var i utgangspunktet litt skeptiske til å ta dette digitalt, og hadde ønsket oss et fysisk møte. Imidlertid ble vi positivt overrasket over så godt oppmøte, og så mange gode spørsmål, sier driftssjefen. Han synes at det som fungerte med en slik digital karrieredag var at han fikk presentert bedriften litt bedre. Når arrangementet foregår fysisk er de helt avhengig av at studentene kommer bort til bedriftens stand, og at de stopper opp og spør. 

På spørsmål om hvilken betydning fagskolen har for Syljuåsen i rekrutteringssammenheng, forteller Lande at de har mange ansatte med bakgrunn fra fagskolen, og at fagskolen er en viktig rekrutteringskanal for bedriften. Han sier videre at fagskolen er viktig fordi de også kan etterutdanne ansatte som allerede jobber i bedriften.

- Med de mulighetene som nå ligger i påbyggingsår som gir bachelorgrad har fagskolen blitt enda mer aktuell, framhever Lande. - Å være entreprenør er å jobbe i et skjæringspunkt mellom teori og praksis. Her har vi fått mange gode medarbeidere fra fagskolen. Disse holder jevn over et høyt faglig nivå, avslutter driftssjef Karl Even Lande.

Disse bedriftene deltok

Følgende bedrifter var representert på den digitale karrieredagen ved Fagskolen Innlandet:

  • Camfil Norge 
  • Hunton Fiber 
  • Hæhre Entreprenør 
  • Intility 
  • Lager og industrisystemer
  • Rejlers Engineering 
  • Syljuåsen 
  • Embriq 
  • Frico