Kake og fest for to nyskapninger

Med to nye typer studier tar Fagskolen Innlandet denne uken viktige steg: Det handler om korte moduler og kortreist utdanning. 
Bilde
Oppstart Maskinteknisk drift etter Raufossmodellen
15 studenter tok fatt på studier i Maskinteknisk drift etter "Raufoss-modellen". Studiested er Raufoss industripark.

Studietilbudet Maskinteknisk drift har du kanskje hørt om. Men tilnavnet «Raufoss-modellen» er mindre kjent, noe som neppe varer lenge: Denne mandagen tok 15 studenter fatt på nettopp Maskinteknisk drift/Raufoss-modellen, et håndfast bevis på at lokal industri og fagskolen kan jobbe enda nærere enn de hittil har gjort. Studentene rekker knapt å ta på seg jakka på veien fra jobb til studiested: De skal begynne på Katapult-senteret, beliggende sentralt i Raufoss industripark. Der også den faste jobben deres befinner seg.

– En fireårig utdanning på heltid, med undervisning hver mandag og onsdag klokken 12-18. En utdanning basert på bedriftenes ønsker, særlig har Benteler og Nammo tatt til orde for en slik modell, sier Frank Jørgen Vangen, assisterende rektor på Fagskolen Innlandet. Modellen har faktisk vært i bruk tidligere, fram til 2012, men nå er den altså aktuell og ønsket på nytt.

– Studentene får fri til å gå på skole, og det er jo flott og effektivt å bare ha noen meter mellom arbeidssted og studiested. Nærheten åpner for et ekstra tett samarbeid, det er viktig å komme tett på virkeligheten ute i bedriftene. På skolen får de mulighet til å henge ny teori på sin daglige praksis, sier Vangen, som selv fikk være med og spise marsipankake da startskuddet smalt mandag. En dynamisk, start, for øvrig, Katapult-senteret på Raufoss er så ferskt at det fortsatt er under bygging. I ventetiden skal studentene holde til i nyoppussede lokaler like i nærheten.

«Industrifagskolen» er et resultat av det norske trepart-samarbeidet: Bedriften gir arbeidstakeren fri – og Staten betaler, påpekte Frank Jørgen Vangen, assisterende rektor på Fagskolen Innlandet.

Industrifagskolen

Dynamisk – og god kake - ble det også dagen etter: Da ble «Industrifagskolen» startet, også den i regi av Fagskolen Innlandet. En nyskapning og et resultat av det norske trepart-samarbeidet: Bedriften gir arbeidstakeren fri – og Staten betaler. Dermed kan, i denne første omgangen, rundt 20 arbeidstakere bli studenter, også de skal holde til i Katapult-senteret/Raufoss Industripark. De tar fatt på «moduler»; korte, spissede utdanninger. Som kan tas hver for seg – eller det kan bygges modul på modul fram til en full fagskoleutdanning.

– Vi starter nå med et forkurs, noe vi oppfordrer de ofte godt voksne og erfarne arbeidstakerne til å ta. De er jo ferske som studenter, og på forkurset får de «varmet opp», sier Frank-Jørgen Vangen. 

Ti studiepoeng

I uke 41 begynner så første modul, «Industriell intelligens», den vil vare fram til jul. På nyåret starter modul nummer to, «Digitalisert, fleksibel produksjon», og den etterfølges av «Tingenes internett og stordata». Hver av modulene gir ti studiepoeng.

– Dette er et veldig viktig grep. En bevisst satsing på etter- og videreutdanning for folk som jobber i industrien. Vi har sett et økende behov for korte, spissede utdanninger, altså frittstående moduler som ikke medfører et helt utdanningsløp, sier Frank-Jørgen Vangen. Og opplyser om at Fagskolen Innlandet allerede er i gang med en videreutvikling av modulsystemet, det skal omfatte flere fagområder.

– Dette vil kreve fleksibilitet av lærerne våre. Men vi skal være arbeidslivets skole, og da må vi legge godt til rette for å møte bedriftenes ønsker, sier assisterende rektor Vangen.