ITB-kurs på Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet hatt besøk av HR Prosjekt AS som har gitt oss et kurs i integrerte tekniske bygningsinstallasjoner.
Fagskolen Innlandet HR Prosjekt
Magnus Brynildsen (til venstre) og Asle Kosbergløkk fra HR Prosjekt med lærer Atle Solbakken fra Fagskolen Innlandet.

Torsdag 15. mars hadde Fagskolen Innlandet besøk fra HR Prosjekt AS som ga studenter og ansatte et kurs i ITB (integrerte tekniske bygningsinstallasjoner).  Det ble brukt eksempler hentet fra aktuelle fagområder der skolen har utdanningstilbud.

Dette var en meget nyttig innføring for både studenter og lærere på de forskjellige fagretningene. Kurset hadde fokus på at bygningsmassen stadig blir mer kompleks og at entreprisekostnaden på de tekniske installasjonene snart nærmer seg 50% av den totale entreprisekostnaden.

Kurset tydeliggjorde hvor viktig kommunikasjon, samhandling, sosiale ferdigheter og tverrfaglig forståelse er for å kunne skape bygg som er bærekraftige i fra vugge til grav.

ITB-kurset tok for seg følgende temaer:

  • Energi og miljø, VVS, Bygg, Teknisk tegning, BIM, IKT/IT, Automasjon, Elkraft og Ekom (tele – data)

  • NS 3935, NS6450 og BREEAM-NOR

  • Samspills- utførelses- og totalentrepriser med hovedvekt på tekniske rådgiving og ITB

  • Erfaringer, kompetanse og kompetansekrav, praktiske eksempler, LCC (livssykluskostnader), fallgruver, tverrfaglig samarbeid 

  • Lovverk, forskrifter og normer

NS 3935 - ITB-standarden

Denne standarden fastsetter detaljerte føringer for de prosessene en ITB-ansvarlig skal ivareta. Dette gjelder prosessene for design, planlegging, anskaffelse, installering, test, dokumentasjon og idriftsetting av integrerte tekniske bygningsinstallasjoner.

Stor takk til kursholderne Asle Kosbergløkk og Magnus Brynildsen.

For kursbevis, ta kontakt med avdelingsleder Hilde M. Støen.