Industrifagskolen i to nye byer

Industrifagskolen, utviklet spesielt for å øke kompetansen hos fagarbeidere som står i jobb, gjør nå inntog i Kongsvinger og Åndalsnes. Med sin modul-oppbygging tilbyr skolen en ny type utdanning.
Bilde
Industrifagskolen
Yrkesfagopplæringen er i dag et viktig felt for våre utdanningsmyndigheter. Det arbeides med å utvikle mer fleksible tilbud. Et mulig tiltak kan være at Industrifagskolens moduler etter hvert kan bli godkjent som deler av en full fagskoleutdanning.  (Foto: Tom Kolstad)

Med start mandag 9. november er Industrifagskolen allerede i gang i Kongsvinger, og tre uker senere følger Åndalsnes etter. I begge byene vil det nye undervisningstilbudet følge samme modul-mønster som er satt i gang på Raufoss/Gjøvik (Læringsfabrikken), en modell som er utviklet og gjennomføres av Fagskolen Innlandet.

– Vi ser på moduler som fremtidens måte å tilegne seg kunnskap på. Med den raske teknologiutviklingen som nå skjer, handler det om læring hele livet. Fagarbeideren må kontinuerlig øke sin kompetanse, og Industrifagskolen tilbyr nettopp dette, sier Roy Jakobsen, avdelingsleder for Industriell teknologi og logistikk ved Fagskolen Innlandet.

Fleksibilitet

Studiet som nå tilbys, heter Industriell Digitalisering. Det består av tre moduler som hver gir ti studiepoeng, modulene heter Industriell intelligens, Fleksibel digitalisert produksjon og Tingenes internett og stordata. Fullført studium gir altså 30 studiepoeng, det innebærer også et vitnemål. Men oppdelingen i moduler åpner for å gjennomføre utdanningen trinnvis: Den enkelte student kan ta så mange moduler som han/hun ønsker – og i ønsket tempo.

– Folk som står i arbeid, skal kunne tilpasse utdanningen til sin hverdag. Fleksibilitet er viktig, sier Roy Jakobsen. Som påpeker at undervisningen er digital, altså nettbasert. Hver modul inneholder også i utgangspunktet to fysiske samlinger, men på grunn av koronasituasjonen er dette inntil videre ikke gjennomførbart. Hver av de tre modulene strekker seg over 11 uker. Undervisningen vil foregå i fem timer pr. uke, i tillegg kommer egenaktiviteten.

Studenter, nettundervisning
Som en følge av pandemien foregår all undervisning ved Fagskolen Innlandet digitalt. Studentene ved Industrifagskolen i Kongsvinger er allerede godt i gang med sine kursmoduler.

Lokale bedrifter

Et særtrekk ved Industrifagskolen er det nære samarbeidet med lokale bedrifter. Raufoss er kjent som en «industriklynge», og Industrifagskolen har base på Læringsfabrikken som holder til i Raufoss industripark. Også Kongsvinger har et stort og sterkt industrimiljø. Noen fagskole har byen imidlertid ikke, og det har derfor vært sterke ønsker om at Fagskolen Innlandet/Industrifagskolen skulle engasjere seg også her.  Åndalsnes er en mindre by, men en rekke industribedrifter holder til i området.

De som vil søke opptak på Industrifagskolen, må ha fagbrev/svennebrev eller relevant arbeidspraksis. Opptak skjer kontinuerlig. Skolen er et offentlig tilbud, og utdanningen er derfor gratis.

Forkurs

I tillegg til de tre modulene tilbyr Industrifagskolen et forkurs, det tilsvarer fem studiepoeng.

– Dette forkurset er ikke obligatorisk for å kunne begynne på Industriell digitalisering. Men vi anbefaler studentene å ta det. Det kan være lenge siden de gikk på skole, og forkurset omhandler temaer som vil bli behandlet nærmere i modulene. Altså rett og slett nyttig, sier Jan Erik Vold, teamleder for Industrifagskolen. Forkurset består av tre deler: Kommunikasjon med IKT, Styringsteknikk og Mekanikk med praktisk regning.

Interessert? Det er plass til flere enn de allerede påmeldte. Kontakt Ingeborg Øyhus Svendsen tlf. 907 03 093 / 61 14 54 00

Gjøvik - Kongsvinger - Åndalsnes

Vi har kontinuerlig opptak til Industrifagskolens moduler. Ta kontakt med Ingeborg Øyhus Svendsen tlf. 907 03 093 / 61 14 54 00 for mer informasjon om opptak og oppstart ved de ulike studiestedene.

Kontakt Ingeborg Øyhus Svendsen tlf. 907 03 093 / 61 14 54 00