Industridagene Innlandet

Vi har lagd maskiner i tusenvis av år, fra de enkleste vann- og vindmøller til våre dagers høyteknologiske løsninger. Men industriens framtid har kanskje aldri vært viktigere enn nå. Vi står i en utvikling hvor fossil energi skal fases ut, prosesser digitaliseres og etablerte verdikjeder stå for fall. Det å møtes og dele erfaringer på tvers av bransjer er viktig, derfor kobler Fagskolen Innlandet seg på Industridagene i Innlandet.
Bilde
Læringsfabrikken
Bygning 5 i Raufoss Industripark er arena for Industridagene Innlandet 24.-28. oktober. Foto: Tom A. Kolstad

Basert på industriens behov

Gjennom uka tilbys et variert program tilpasset industriens behov. Det settes fokus, og diskuteres viktige temaer innen eksport, teknologiutvikling og bærekraft. Man får mulighetene til å se og erfare, hente inspirasjon, ny kunnskap og bygge nettverk.

Frank-Jørgen Vangen
- Vi ser oss selv som arbeidslivets skole og da er det viktig for oss å være til stede på arenaer der bedrifter og bransjer møtes på tvers, sier Frank-Jørgen Vangen.

Frank-Jørgen Vangen, markeds- og utviklingsleder ved Fagskolen Innlandet, utdyper;

- Vi ser oss selv som arbeidslivets skole og da er det viktig for oss å være til stede på arenaer der bedrifter og bransjer møtes på tvers. Industridagene er absolutt en slik arena. Her blir man inspirert, blir kjent med folk og får tilgang til industriens ulike perspektiver. Industridagene er et samlingspunkt for ny kunnskap og ny innsikt, noe som gjør oss bedre i stand til å forstå industriens utfordringer og kompetansebehov.

 

Morgendagens helter

Skal industrien i Norge henge med i et tøft internasjonalt marked må man utdanne de beste fagarbeiderne for fremtiden. Man må tiltrekke seg motiverte og dyktige elever, og gjøre utdanningen relevant og interessant. Dette krever et tett samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og industrien. 

- Gjennom mange år har Fagskolen Innlandet vært leverandør av utdanning og kompetanseheving for industrien. Med etableringen av Læringsfabrikken viste økosystemet rundt Raufoss-industrien igjen evnen til å utvikle nye løsninger gjennom samarbeid, sier Vangen.

 

Læringsfabrikk

I 2020 åpnet Læringsfabrikken i Raufoss industripark, et samarbeid mellom Fagskolen Innlandet og flere aktører tilknyttet industrien. Målet var å knytte skole og industri tettere sammen, og hvor elevene tok i bruk topp moderne maskiner og utstyr.


Flere av studiene ved Fagskolen Innlandet har deler av undervisningen i industriparken. Slik får man et bedre utdanningstilbud, men like viktig er utveksling av erfaring, ideer og kunnskap på tvers av mennesker, som alle er opptatt av å utvikle produkter og tjenester for å gjøre Norsk industri mer konkurransedyktig.

- Teknologi har skapt en ny industriell revolusjon som stiller krav til tverrfaglig kompetanse hos de som skal jobbe med utvikling av produkter, maskiner og produksjonsprosesser. Våre studier bidrar til å fylle behovet for kompetanse innenfor konstruksjon, automasjon, robotisering og digitalisering. Derfor er det viktig for oss å være med å bygge opp under initiativ som Industridagene i Innlandet, avslutter Vangen.

------
Initiativtakerne til Industridagene Innlandet er NCE Manufacturing, TotAl-gruppen og Raufoss Industripark.

Les mer om aktivitetene her: https://industridagene-innlandet.no