IKT Drift – vil du bli en av våre lærere?

Sektor etter sektor er forvandlet, vårt samfunn er blitt utenkelig uten digital teknologi. Men teknologien hverken passer eller reparerer seg selv. Derfor behøves fagfolk som kan planlegge, etablere, vedlikeholde og drifte små og store IT-anlegg. Disse fagfolkene oppstår ikke av seg selv: Vi må ha utdanningsinstitusjoner som ligger i front, miljøer som leverer fagfolkene bransjen trenger og ønsker. Oppdaterte og innovative. Sentralt står lærerne. Vil DU bli en av våre lærere?
Bilde
Illustrasjonsbilde, Adobestock

Fagskolen Innlandet, med hovedkvarter på Gjøvik, er med sine ca. 1500 studenter og 75 lærere Norges største fagskole. I mange år har vi ligget i front med vår satsing på tekniske fag (vi fikk bl.a. i 2018 Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler). På det nasjonale Studentbarometeret er vi i toppsjiktet; både miljø og undervisning får svært gode karakterer. Sentralt står vårt nære samarbeid med lokale bedrifter, flere av dem er teknologisk ledende både nasjonalt og internasjonalt.

Akkurat nå lyser vi ut en 100 prosent fast undervisningsstilling i IKT Driftsfag. En delstilling er også mulig. Vi ønsker personer med bred praksis fra bransjen og utdanning på fagskoleingeniør/ingeniør/bachelor-nivå eller sivilingeniør/masternivå (se full utlysning på finn.no).

Undervisningen vil være innenfor ett eller flere av disse områdene: Grunnleggende IKT, skybasert lagring og tjenester, tingenes internett, datafangst og analyse, system- og nettverksovervåking, datasikkerhet, ITIL, Windows server, databaser, virtualisering, nettverkskommunikasjon.

Vi har altså en sterk tro på tette relasjoner mellom yrkesliv og skole, og vi søker en person som er opptatt av samarbeid og tverrfaglighet. Å holde seg oppdatert og utvikle fagkompetansen er viktig. Vi ser gjerne at du også liker å kommunisere med voksne studenter og har et glimt i øyet. Hos oss vil du møte et godt arbeids- og fagmiljø, og vi har gode lokaler med tidsriktige løsninger og utstyr.

Interessert? Ta kontakt så raskt som mulig. Søknadsfrist for den utlyste stillingen er 16.2.2021. Tiltredelse fra 1. juni eller etter avtale.

Kontaktpersoner:

Anne Rørvik, avdelingsleder IT, mobil 913 65 984

Trond Eftedal, avdelingsleder Økonomi og adminiastrasjon, mobil 905 26 744