Gjør som oss: Begynn på fagskole!

Anbefalingene er mange og varme: Å ta en fagskoleutdanning øker din kompetanse og dine yrkesmuligheter. Hyggelig kan det også være.

«En fagarbeider er i høy grad også en kunnskapsarbeider. Fagskolene har lenge vært i skyggen av det øvrige undervisningssystemet, men nå skal de få den plassen de fortjener», sa Torbjørn Røe Isaksen da han var kunnskapsminister. De to årene som er gått siden, har vist at statsråden får mer og mer rett. 

Ikke minst gir fagskolestudentene selv beskjed om at utdanningen er både viktig og riktig. Tilbakemeldingene er mange, og noen av dem finner du i lenkene på denne siden. Syv tidligere og nåværende studenter på Fagskolen Innlandet forteller om hva skolen betyr og har betydd for dem.

«What’s in it for me?»

– Vi synes det er veldig fint at studentene selv får rapportere om sine læringsopplevelser og hva de får ut av skolen. Mange som vurderer å videreutdanne seg, stiller jo spørsmålet «what’s in it for me», sier Frank Jørgen Vangen, assisterende rektor på Fagskolen Innlandet.

Fagskolen Innlandet er med sine ca. 1150 studenter en av landets største fagskoler, og Vangen er trygg på at «produktet» han kan tilby, holder god kvalitet. Dette fremgår også av Studiebarometeret som ble publisert i februar i år. Barometeret er den nasjonale undersøkelsen som kartlegger hvor fornøyde studentene er med kvaliteten på utdanningen. 

Toppkarakter

Hele 20 av de 28 linjene/studietilbudene på skolen ble vurdert som like gode eller bedre enn landsgjennomsnittet for denne type utdanning. Særlig fornøyd kan skolen være med tilbudene innen helsefag. Her fikk samtlige bedre score enn 4,3 – på en skala fra 1 til 5. Tre av linjene var helt på topp: Kreftomsorg og lindrende pleie (4,9), Barsel og barnepleie (5.0) og Demens og alderspsykiatri (5.0). Bedre kan det knapt gjøres. Her ga studentene toppkarakterer i kategoriene forventninger («faglig ansattes forventninger til studentene»), inspirasjon og organisering.

De tekniske fagene får også gode skussmål i Studiebarometeret, og ekstra gode resultater fremkommer hos Bygningsvern (4.8), Forvaltning, drift og vedlikehold (4,5) og BIM-tekniker i Konstruksjon (4,8). 

Nye jobber, høyere lønn

– Tilbakemeldingene vi får fra studentene, handler om at de får viktig og framtidsrettet kompetanse. Fagskolen gir dem muligheter for faglig utvikling. Veldig mange får større og mer spennende jobber i bedriften der de allerede jobber. Ofte får de også høyere lønn, mens andre søker utfordringer i jobber andre steder, sier Frank-Jørgen Vangen. 

En tidligere student har formulert det slik: «Utdanningen på fagskolen har påvirket karrieren min ved at jeg kan få en slik jobb jeg har nå. Den har sørget for at jeg kan utvikle meg videre til å bli enda flinkere i faget mitt. Den har åpnet nye muligheter for jobbvalg og har gjort meg mer ettertraktet i yrkeslivet.»

Husk fristen 15. april!

Nysgjerrig på «what’s in it for me?» Sjekk studietilbudet nærmere på www.fagskolen-innlandet.no  Og husk på at søknadsfristen er 15. april, du søker elektronisk på www.vigo.no  På www.fagskoleopptak.no finner du informasjon om elektronisk søking og hvilke dokumentasjonskrav som gjelder. Det er mulig å komme inn på skolen også etter 15. april, men vær obs på at det da handler om restplasser.

Fagskolen Innlandet er et populært studiested. I fjor opplevde skolen en vekst på hele 40 prosent blant såkalte primærsøkere, og ass. rektor Vangen sier at søknadsbunken også i år ser veldig lovende ut: - Vi er blitt en stor skole, men har plass til mange flere. Jeg sier som en av studentene på videoen; «det er rett og slett bare å søke!»