Gjev pris til Innlandet-studenter

75.000 kroner i prispenger, ros og anerkjennelse ble resultatet av et studentprosjekt på Fagskolen Innlandet. Og kanskje kan bedriften Nammo spare 13 millioner kroner.
Bilde
Blide prisvinnere (fra venstre): Wiktor Østvand Jensen, Tor Nicholas Nistad, Atle Øverstad og Tobias Sebastian Kletthagen. Til høyre Ulf Madsen, forbundsleder i FLT og prisutdeler.
Blide prisvinnere (fra venstre): Atle Øverstad, Tor Nicholas Nistad, Wiktor Østvand Jensen og Tobias Sebastian Kletthagen. Til høyre Ulf Madsen, forbundsleder i FLT og prisutdeler.

«God praktisk forståelse, teknisk innsikt, teoretisk forankring og kunnskap om digitalisering». Slik formulerte juryen seg om arbeidet til Tor Nicholas Nistad, Wictor Østvand Jensen, Tobias Sebastian Kletthagen og Atle Øverstad da FLTs utdanningspris nylig ble delt ut. De fire Innlandet-studentene, som var ferdig uteksaminert sommeren 2019, stakk av med seieren, og på Hotel Plaza i Oslo, der prisen ble delt ut, utdypet Ulf Madsen, leder i Forbundet for Ledelse og teknikk (FLT), hvorfor de ble valgt:

«De har systematisk analysert eksisterende produksjonsprosesser og foreslått forbedringer som kan gi økt ressursutnyttelse og lavere kostnader. Når de både får beste karakter på fagskolen og kan bidra til konkrete forbedringer i bedriften, er det et eksempel på et utmerket samarbeid mellom en utdanningsinstitusjon og arbeidslivet,» påpekte Madsen.

Nytt system

De fire, som har vært studenter på heltid på linjen Maskinteknisk drift, valgte som sitt hovedprosjekt å se nærmere på produksjonsprosessen i Nammo. Konsernet, som leverer ulike produkter til forsvarssektoren, har en bedrift på Raufoss, og Innlandet-studentene ville gjerne studere hvordan avvik og hendelser i produksjonen ble meldt og ivaretatt. De kartla eksisterende praksis, engasjerte de mange operatørene, laget en arbeidsgruppe og utviklet et nytt og digitalt rapporteringsskjema. De fire viste med sitt arbeid at bedriften kunne digitalisere mye mer enn de hittil hadde gjort, og de foreslo et nytt system der operatørene var mer involverte og i mye større grad kunne følge med på andres forslag og arbeid.

Resultatet var så godt at Nammo etter få måneder besluttet å ta i bruk det nye systemet. Det er estimert at nyvinningen kan bety reduserte kostnader på 30.000 kroner pr. operatør. Og med 420 operatører i arbeid kan potensialet dermed være på hele 13 millioner sparte kroner.

Foredrag og takk

De fire studentene, som nå er tilbake i arbeid i sine bedrifter (tre er i Gjøvik-området, en i Oslo), takket på Hotel Plaza varmt for prisen. Overfor FLTs forbundsstyre og inviterte gjester kvitterte de med et foredrag om arbeidet de hadde utført på Nammo, og de roste Nammo for bedriftens vilje til å satse på studenter. Etter foredraget uttrykte de også takknemlighet overfor Fagskolen Innlandet som hadde bidratt med å nominere dem til prisen, og de vil gjerne gi honnør til «de veldig dyktige veilederne» Edvard Stavseth og Jan Erik Vold.

«Veldig høyt nivå»

Forbundet for Ledelse og Teknikk (som er en del av LO) har delt ut sin utdanningspris årlig siden 2011. Prisen er i alt på 150.000 kroner, og ble i år delt mellom de fire Innlandet-studentene og Arnstein Fedøy fra Høgskolen Vestlandet (for hans masteroppgave om sprinkleranlegg). Ni kandidater var i år nominert til prisen.

– FLT har ingen ambisjoner om å være i forskningsfronten, vi er mer opptatt av erfaringsbasert kunnskap. Det viktige for oss er at det skal være nyttig kunnskap, og vi har et meget høyt nivå på våre prisvinnere, sier forbundsleder Ulf Madsen.