Gjesteforelesning om vold i omsorgsrollen

Helsepersonell topper listen over profesjoner som blir utsatt for fysisk og psykisk vold i sin yrkesutøvelse.
Fagskolen Innlandet Trond Pedersen Sykehuset Innlandet

Helsefagavdelingen ved Fagskolen Innlandet hadde nylig en gjesteforelesning av spesialrådgiver Trond Pedersen fra Sykehuset Innlandet. Fagskolen Innlandet er stolt over å kunne tilby sine studenter en foreleser fra spesialisthelsetjenesten som er blant de mest oppdaterte og kompetente på dette feltet.

 

Tema for forelesningen var «Vold og trusler i omsorgsrollen». Pedersen har arbeidet med terapeutisk konflikthåndtering i mange år og holdt en engasjerende og lærerik forelesning.

 

Studentene fikk høre om hvordan en kan håndtere problematikken i hverdagen. Pedersen foreleste om hvilke rettigheter man har som ansatt, hvilke plikter arbeidsgiver har og ikke minst hvordan en fanger opp varselsignaler og forebygger at voldshendelser oppstår.

 

Arbeidsmiljøloven ble endret i 2017 for å sette fokus på vold og trusler, og Arbeidstilsynet er i gang med tilsyn på arbeidsplasser hvor dette er aktuelt.