Fremdeles mye digital undervisning

Regjeringen sa den 19. februar 2021 at fagskoler, universiteter og høyskoler kan åpne noe mer for fysisk undervisning. Det er derfor bestemt at heltidsstudenter ved Fagskolen Innlandet vil få tilbud om 2-3 dager med undervisning på skolen fra og med uke 10 og fram til og med 5. april.
Bilde
Delvis digital undervisning

På grunn av smittevernreglene og andre praktiske utfordringer, vil det variere noe om det vil bli gitt tilbud om 2 eller 3 dager med fysisk undervisning. Dette vil bli bestemt på avdelingsnivå. Plan for fysisk undervisning vil bli sendt ut tidlig i uke 9.

Når det gjelder de samlingsbaserte studiene, så vil disse i hovedsak foregå digitalt i samme periode. Det er imidlertid enkelte studier der det er helt nødvendig med fysisk oppmøte for å få godt læringsutbytte. Dette kan eksempelvis være laboratorie- eller verkstedarbeid. Skolen vil unntaksvis gjennomføre samlinger når det vurderes at dette er helt nødvendig for læringsutbyttet. Slike vurderinger vil bli gjort av skolens ledelse i samråd med fylkeskommunens beredskapssjef. 

Deltidsstudenter i helse vil få en kombinasjon av digital og fysisk undervisning. Dette vil bli bestemt på avdelingsnivå.

Alternativet for de som ikke kan møte på skolen er fremdeles strømming av undervisningen i klasserommet.

Beslutning om drift etter 5. april vil bli tatt i uke 12.

Det planlegges for at eksamener, prøver og hovedprosjektpresentasjoner hovedsakelig skal skje digitalt utover våren.

Det minnes om følgende:

  • Klassene vil få tildelt faste rom. Det er ikke anledning til å oppholde seg i andre klasserom.
  • Klassene har fått tildelt faste tider for handling i kantina. Alle må holde seg til disse, slik at man unngår trengsel når det handles mat. Maten skal ikke inntas i kantina, men i klasserommet.
  • Studenter og ansatte skal også sette seg inn i Folkehelseinstituttets retningslinjer: Universiteter, høyskoler, fagskoler, folkehøyskoler - FHI 

Se også Fagskolen Innlandets smittvernveileder.