Fornøyde jenter på Fagskolen Innlandet

Tekniske fagskolestudier er ikke bare for menn. Vi har snakket med fire kvinnelige studenter på Fagskolen Innlandet.
Fagskolen Innlandet
Fra venstre: Josefine R. Heia (18Ankem), Birthe Folkestad (18By), Tina Skogen (17An) og Katrine Haugen (18 IT-D).

Hvordan er det å være kvinne på fagskolen? Tina Skogen (17An), Josefine R. Heia (18Ankem), Birthe Folkestad (18By) og Katrine Haugen (18 IT-D) er fire av de seks jentene som tar heltidsutdanning på skolen. De har mye på hjertet.

– Vi blir sett på som likeverdig med gutta her på skolen, men for å bli skikkelig respektert må vi nok helst være like flinke som dem, eller kanskje litt flinkere. Det gjelder både her på skolen og i arbeidslivet, sier Tina Skogen, og hun får støtte fra de andre.

– Så er det litt ensomt av og til, også, sier Birthe Folkestad.

– Det hadde vært artig med en «girl-talk» en gang i blant, spesielt når vi kommer på skolen etter en helg. Men vi er jo vant til å være i mindretall, så vi klarer oss veldig bra, fortsetter hun.

Godt fornøyde 

På spørsmål om de får særbehandling fordi de er jenter, svarer de veldig raskt at det får de ikke. De er i det hele godt fornøyd med lærerne. De setter stor pris på at de fleste lærerne har nær kontakt med de respektive bransjer, og at de tar studentene med på ekskursjoner til bedrifter.

Når det gjelder mulighetene for jobb etter fullført fagskole, er de veldig optimistiske. Alle er enige om at bransjene trenger kvinnelige ledere.

– Vi har ofte en annen synsvinkel enn gutta, og det kan være nyttig. Vi har mye å tilføre bransjen, hevder Josefine R. Heia.

Katrine Haugen avslutter med følgende utsagn:

– Vi må tørre å gå vår egen veg. Vi må stole på oss selv og ha ambisjoner.