Forberedelser til fadderuka 2023 er i gang!

For mange studenter er fadderuka studieårets høydepunkt. Fest og moro, naturligvis, men den er også noe mer. Den skaper sosiale bånd, som for mange holder i lang tid etter studieslutt. I tillegg sørger den for at studentene blir integrert i studiemiljøet.
Bilde
Benjamin Dalehaug og Elias Sopp Håheim
T.v. Benjamin Dalehaug og Elias Sopp Håheim gleder seg til å være fadderledere og å gjøre fadderuka til et høydepunkt.

Fra skolens side er det viktig å legge forholdene til rette for at studentene blir sett og ivaretatt. Derfor er det i år ansatt to fadderledere, to studenter, som skal organisere og gjennomføre aktiviteter i denne uka.

De to fadderlederne er:
Elias Sopp Håheim, 22 Elkraft
Benjamin Dalehaug, 22 BY

Hvorfor ønsket dere å bli fadderledere?

Jeg ønsker å være med og gjøre en forskjell, sier Benjamin. Jeg ønsker å være med på å skape en god fadderuke; det opplevde jeg i fjor. Jeg liker også å ta ansvar for at ting skjer. Helt enig, sier Elias. Jeg var også godt fornøyd med det jeg opplevde i fadderuka i fjor, og jeg vil veldig gjerne være med på å skape sosiale bånd mellom studentene og også gi nye studenter en god start på studentlivet.

Hvilke konkrete oppgaver har dere som fadderledere?

Benjamin svarer: Først og fremst er vi nå med og planlegger aktivitetene som skal foregå i uka. Elias tilføyer at alle de store arrangementene, som det på Fastland og konsertene på Huset og andre steder, er det Sit som står for. Vi er spesielt involvert i aktiviteter for fagskolestudentene, sier han. Men vi kommer også med innspill til de andre aktivitetene.

Føler dere at dere som fagskolestudenter har innflytelse på planene?

Ja, i aller høyeste grad, det er de enige om. Vi føler oss akkurat på samme nivå som studentene på NTNU. Vi føler absolutt at vi blir hørt på og respektert.

Har dere oppgaver utover det å være engasjert i fadderuka?

Det har vi, vi er ledere for fadderopplegget også når deltids- og nettstudentene begynner utover høsten. Så vi er ikke ferdig som ledere før etter høstferien. Ikke da heller, fortsetter Elias, vi skal være tilgjengelige gjennom hele skoleåret.

Det blir mye arbeid?

Både Elias og Benjamin trekker litt på det. En del arbeid blir det naturligvis, men vi får så mye igjen at det kompenserer for det arbeidet vi nedlegger, det er de enige om. Og en ting er sikkert, vi gleder oss til å være fadderledere og å gjøre fadderuka til et høydepunkt, at det skal være et minne for livet for oss studenter på fagskolen, avslutter Benjamin og Elias.