Fagskoleutdannede stadig sterkt ettertraktet

Fagskoleutdannede er sterkt ønsket i norske bedrifter. NHOs årlige «kompetansebarometer» viser at over halvparten av NHO-bedriftene vil rekruttere flere fra fagskolene.
Bilde
Elkraft, Tinius Olsen
Hele 61 prosent av NHO-bedriftene har et udekket kompetansebehov. Det er det høyeste tallet som er målt i de fem årene undersøkelsen er gjennomført. Rundt halvparten av bedriftene etterspør ansatte med utdanninger innenfor naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. Foto: Terje Heiestad

Håndverksfag er fagområdet som er mest etterspurt i de mange medlemsbedriftene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). I «NHOs kompetanseberometer 2018», som nå er offentliggjort, har hele 6409 norske bedrifter besvart ulike spørsmål om sine kompetansebehov. Totalt oppgir 6 av 10 NHO-bedrifter (61 prosent) at de i stor eller noen grad hadde et udekket kompetansebehov i 2017. Det er det høyeste tallet som er målt i de fem årene undersøkelsen er gjennomført. 

Også i den nyeste utgaven kommer fagskolene godt ut av undersøkelsen, altså i form av å være en ønsket utdannelse hos bedriftene. Når bedriftene oppgir hva slags utdanningsnivå de har behov for, svarer 62 prosent at de har behov for personer med yrkesfaglig utdanning. Deretter følger behov for fagskoleutdannede med 53 prosent. Bachelor- og mastergrad etterspørres av hhv. 42 og 34 prosent av bedriftene.

Fagretninger

Bedriftene med behov for fagskoleutdannede fikk spørsmål om hvilken fagretning de ønsker. Rundt halvparten av bedriftene etterspør ansatte med utdanninger innenfor naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. Dette er fagkategoriene flest har etterspurt på fagskolenivået også de to foregående årene. Den nest mest etterspurte fagskole-retningen er økonomisk og administrative fag, som 36 prosent av bedriftene ønsker. Dernest oppgir 15 prosent at de har behov for personer med utdanningen innenfor samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag. 

11 prosent av bedriftene har oppgitt en annen fagskoleutdanning enn de faste kategoriene som inngår i undersøkelsen. I fritekstfelt har de hatt anledning til å oppgi hvilke fag, og de som oppgis flest ganger, er bilfag/automasjon, byggfag, elektro og andre tekniske fag. Andre fag som også oppgis er frisør, restaurant og matfag, akvakultur og reiselivsfag, for å nevne noen.

Sjøfart

Kompetansebarometeret inneholder også en oversikt over de ulike landsforeningenes behov for fagskoleutdannede. Hele 84 prosent av bedriftene i NHO Sjøfart oppgir at de i stor eller noen grad har behov for dette utdanningsnivået. Deretter følger NHO Luftfart, Nelfo, Norsk Industri, Sjømat Norge og NHO Transport hvor i underkant av 70 prosent av disse landsforeningers bedrifter oppgir å ha behov. 

Mangelen på riktig og tilstrekkelig kompetanse oppleves som alvorlig for mange av NHO-bedriftene. Blant dem som har et udekket kompetansebehov, sier fire av ti at de har tapt kunder eller markedsandeler. Like mange oppgir at de har skrinlagt eller utsatt deler av virksomheten, mens en femtedel har redusert virksomheten.

Les også: Bedrifter melder om manglende kompetanse