Fagskolen Innlandet stenger skolen for studenter fra og med 13. mars

Fagskolen Innlandet stenger skolen for alle studenter fra og med 13. mars for å bidra til å redusere spredning av koronavirus. Fysisk undervisning erstattes med digitale læringsformer.

Skolen følger i utgangspunktet den oppsatte timeplanen, men endringer kan forekomme. Informasjon om organisering av undervisning i de ulike klassene vil bli gitt av avdelingsledere, teamledere og lærere. 

Studenter har forbud mot å oppholde seg i skolens lokaler fra og med 13. mars. Dersom noen ikke har tilgang til nett hjemmefra, må rektor kontaktes for å gjøre avtale om å få oppholde seg i skolens lokaler midlertidig. 

Det er ikke satt noen bestemt dato for normal drift. Skolen holder derfor stengt for studenter inntil videre. Studenter er bedt om å følge med på Canvas, telefon og e-post for nærmere informasjon.

Trenger du å snakke med noen? Kontakt vår rådgivningstjeneste.

Oppdatering fredag 13. mars 2020: NOKUT har i dag kommet med viktig informasjon for fagskolestudenter og fagskoler. Les mer om dette her.