Fagskolen Innlandet satser på tettere oppfølging av studenter

Individuelle studentsamtaler reduserer frafall, ifølge prosjektledere.
Thor Åge Bergan, Eva Engenes og Sondre Thorsrud

Fagskolen Innlandet har gjennom mange år hatt et rådgiverteam som kan hjelpe studenter med spørsmål knyttet til blant annet helseutfordringer og lese- og skrivevansker. Skolen satser nå på jevnlige individuelle studentsamtaler, og prosjektet gir gode resultater

Thor Åge Bergan og Eva Engenes er nå inne i andre året av prosjektet. Engenes har lang erfaring som PP-rådgiver og Bergan har bakgrunn som lærer og rådgiver ved skolen.

Gjennom to år har de fulgt opp klasser med studenter gjennom individuelle samtaler. Resultatet er mer motiverte studenter og mindre frafall.  Noen klasser har i tidligere år hatt stort studentfrafall. Bergan og Engenes mener tettere oppfølging er veien å gå.

Blir hørt

Utgangspunktet for samtalene har vært en obligatorisk språk- og matematikktest.

Sondre Thorsrud er klassetillitsvalgt for Drift og sikkerhet-studentene som startet i 2017.

– Det var samtalen som er det viktigste, forteller han.

– Studentene føler seg hørt, og det er nok mange som ikke hadde gått til en rådgiver selv. Noen kvier seg kanskje for å ta det steget. Når steget blir tatt for deg, kommer du inn i dialog og får sagt det du trenger å si. Det er kanskje en del som ikke er klar over at de har nytte av en samtale.

Læringsmiljø

Bergan legger vekt på at skolen ønsker å bidra til å skape et bedre læringsmiljø.

– Tilbakemeldingen er at studentene føler seg sett og ivaretatt, sier han.

– Erfaringene fra prosjektet er så langt veldig positive, og tilbakemeldingen fra studentene er at de ønsker slike samtaler. Motivasjonen holder seg gjennom studietiden. 

Rågiverene har en tett dialog med lærerteamene, og kan snakke studentenes sak.

– Prosjektet blidrar til trivsel gjennom åpenhet og samtaler, forklarer Engenes.

– Vi skal bruke våre erfaringer fra prosjektet til å prøve å lage prosedyrer, og skrive en rapport som kan brukes av andre skoler.