Fagskolen Innlandet samarbeider med Betong Øst

DØNN-Skolen, som tidligere het Betong Øst-skolen, og Fagskolen har signert en løpende samarbeidsavtale.
Fagskolen Innlandet Betong Øst

Samarbeidet skal omfatte undervisning og utvikling av en faglig oppdatert studieplan, og skal sikre studentene rett kompetanse og oppdatert informasjon innen betongfaget.

Det har over flere år vært et samarbeid mellom DØNN-skolen og Fagskolen Innlandet knyttet til foredrag og besøk på betongfabrikker. Dette er nå formalisert og utvidet til å gjelde et bidrag inn i studieplanen.

Samarbeidet gjelder følgende emner:

  • Konstruksjonsteknikk
  • Bærekraft og Miljø
  • Materiallære
  • Energi- og miljøeffektive bygg- og anlegg


– Betong Øst er kjempestolte og optimistiske til samarbeidet med Fagskolen Innlandet, skriver Betong Øst i en pressemelding.

– Fagskolen Innlandet er et veldig viktig utdanningsløp for rekruttering og kompetanseheving inn i bygg- og anleggsbransjen. Kombinasjonen av praktisk bakgrunn og teoretisk påfyll gjør at studentene som fullfører dette løpet blir attraktive og viktige brikker innenfor ledelse, drift og prosjektering av byggeprosjekter. At Fagskolen Innlandet ønsker å sikre seg en oppdatert studieplan og nå inngår et samarbeid med oss som leverandør, er vi veldig fornøyde med.

DØNN-Skolen har årlig over 1.500 kursdeltagere, og dette gir et ytterligere påfyll av bransjerettede og oppdaterte kurs og undervisning som vil heve kompetansen i bygg- og anleggsbransjen.

– Kursholdere på DØNN-Skolen skal være de som kan mest om betong! Kunnskap, erfaring og samarbeid er faktorer som skaper suksess, og ingenting gleder oss mer enn å dele denne kunnskapen med Fagskolen Innlandet, uttaler Betong Øst.

Dette er viktig lærdom, sier avdelingsleder ved Fagskolen Innlandet Arne S. Høy:

– Samarbeidet skal sikre at studentene i sitt fremtidige yrkesaktive liv har kunnskap til å velge rett materiale til rett konstruksjon og prosjekt. Rett kompetanse knyttet til de forskjellige byggematerialene gir de beste samfunnsøkonomiske- og miljøvennlige løsningene.