Fagskolen Innlandet feiret akkreditering

Akkrediteringen er en anerkjennelse av kompetent fagmiljø og et godt samarbeid med yrkesfeltet.
Bilde
Fagskolen Innlandet Områdegodkjenning
Anne-Marte Kolbjørnshus, leder for komité for opplæring og kultur i Oppland fylkeskommune, kom til skolen for å feire akkrediteringen.

For å bli akkreditert innen et fagområde må en fagskole ifølge NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga) ha et kompetent fagmiljø og et godt samarbeid med yrkesfeltet. Skolen må også ha gode ordninger for å kvalitetssikre og videreutvikle studietilbudene.

Fagskolen Innlandet har nå fått akkreditering innen bygg- og anleggsteknikk, og får dermed fullmakt til selv å opprette utdanningstilbud uten å søke NOKUT. At en fagskole har fått akkreditering for et fagområde, innebærer at fagskolen er vurdert til å være i stand til å kunne kvalitetssikre studietilbudene sine innenfor dette fagområdet på linje med den kvalitetssikringen NOKUT gjør.

Akkrediteringen ble behørig feiret fredag 26. oktober. Anne-Marte Kolbjørnshus, leder for komite for opplæring og kultur i Oppland fylkeskommune, kom til skolen for å være med på markeringen. Kolbjørnshus nevnte i sin tale at fylkeskommunen er veldig stolt av det arbeidet som gjøres ved Fagskolen Innlandet, og at skolen fikk applaus fra Fylkestinget da akkrediteringen ble gjort kjent.

Avdelingsleder for bygg, anlegg og BIM, Arne Høy, var veldig fornøyd og sa at akkrediteringen betydde mye for skolen:

– Dette gir frihet og mulighet til å gjøre endringer og å sette i gang nye studier innen fagområdet raskere enn før. Dette er viktig for å kunne tilfredsstille arbeidslivets behov for kompetanse. I sum gir dette skolen større handlingsrom og større fleksibilitet.