Fagskolen Innlandet får 3 mill. kr. til kurs og opplæring for permitterte

Fylkesutvalget i Innlandet har bevilget tre millioner kroner til Fagskolen Innlandet for økt kurs- og opplæringsaktivitet for permitterte. Søknadsfristen for å delta i første runde er 12. juni. Opplæringen vil foregå på digitale plattformer.
Bilde
Rektor Gard Tekrø Rolid
– Nå håper vi på mange søkere, sier rektor på Fagskolen Innlandet Gard Tekrø Rolid. Søknadsfristen for å delta i første runde er allerede 12. juni! Foto: Tom Kolstad

– Vi er veldig glade for å kunne ta fatt på dette arbeidet. Vi vil gjerne bidra i en vanskelig situasjon, og vårt tilbud kan gi økt kompetanse hos arbeidstakerne. Vi har fått signaler fra flere bedrifter som tyder på stor interesse. Nå håper vi på mange søkere, sier Gard Tekrø Rolid, rektor på Fagskolen Innlandet. Skolens egne lærere, innleide ressurser og medvirkning fra lokale bedrifter skal sørge for det faglige innholdet. 

I første omgang tilbyr fagskolen seks kurs: Grunnleggende om industri 4.0, IT-sikkerhet, programmering/koding, prosjektledelse/endring, LEAN og industriøkonomi. Kursene gjennomføres i løpet av en seks ukers periode, med to digitale samlinger i uken.

En statlig spesialordning sørger for at arbeidstakere som nå er permitterte, kan studere og ta faglig relevante kurs uten å miste dagpengene. Denne ordningen varer foreløpig til 1. oktober i år.

Pengene som er bevilget fra fylkeskommunen, er en del av satsingen «økt rammetilskudd for kompetanserettet aktivitet». 

Skreddersydde løsninger for bedriftene

Koronaviruset herjer med både mennesker og bedrifter. Men denne tiden kan også brukes lurt, sier rektor Gard Tekrø Rolid.

– Fagskolen Innlandet ønsker å komme i kontakt med bedrifter som vil se framover. Nettopp i denne vanskelige tiden kan de ansatte bli faglig sterkere, og fagskolen vil gjerne være en partner i dette viktige arbeidet. 

– Vi har i mange år jobbet nært med lokale bedrifter, og vi har lang erfaring med å tilby kurs og fleksibel videreutdanning. Dette tilbudet vil vi nå gjerne utvide – og regjeringen og fylkeskommunen bidrar med økonomiske midler, sier Gard Tekrø Rolid.

Kurs

Fagskolen kan kjøre mange kurs med deler av allerede eksisterende utdanninger – mange av dem kan gjennomføres heldigitalt. Eksempler på temaer er prosjektledelse, LEAN, økonomistyring, ledelse, logistikk, kalkulering i industrifag, realfag, grunnleggende elektrolære, styringssystemer, roterende maskiner, EKOM, div. Word- og Excel-innhold m.m.

Modulutdanninger

Fagskolen Innlandet har flere modulutdanninger som er godkjent av NOKUT (Bransjeprogrammet). Modulene er korte, målrettede utdanninger, de fleste tilsvarer 10 studiepoeng og er særlig aktuelle for bedrifter som vil sende ansatte på etter- og videreutdanning uten at dette går utover vanlig produksjon. Studiene kan altså kombineres med arbeid – og kan dessuten gjennomføres av permitterte eller personer uten arbeid.

I dag tilbyr vi modulutdanninger i industriell teknologi: industriell intelligens (også forkurs), fleksibel digitalisert produksjon, tingenes internett og stordata. Vi kan også tilby moduler innen prosjektledelse, vedlikeholdssystemer, konstruksjon, verdikjedeledelse (SCM), befraktning og klima og miljø.

Innen treindustri og byggenæring har vi modulene digitale verktøy/produksjonsforståelse og forbedringsprosesser. Om bedriftene ønsker det, kan modulene utvides til heltids studier. Andre modulutdanninger kan også tilbys – forutsatt at NOKUT gir godkjenning/dispensasjon.

Fleksibilitet

I prinsippet kan Fagskolen Innlandet tilby kurs og moduler innenfor alle våre utdanningsområder (bygg- og anleggsfag, klima/energi/miljø, elkraft, automasjon m.fl.). Vi legger i disse tøffe koronatider særlig stor vekt på fleksibilitet og tilrettelegging, altså å finne fram til undervisning og kompetanseheving som passer for den enkelte bedrift.

Ta kontakt med oss nå – sammen kan vi bli sterkere og dyktigere!

For kurspåmelding og nærmere opplysninger: www.fagskolen-innlandet.no og Roy Jakobsen, avdelingsleder for Industriell teknologi på Fagskolen Innlandet: Telefon 911 17 260 eller epost roy.jakobsen@fagskolen-innlandet.no