- Fagarbeiderne er viktige for innovasjon

Oppmerksomheten rundt fagarbeidernes betydning for innovasjon i bedriftene skal økes. Nå foreslår NHO økt satsing på undervisning og støtteordninger som skal fremme innovasjon «på gølvet».
NHOs konferanse hadde tittelen "Innovative lærlinger - innovative fagarbeidere". Foto: Lars-Ludvig Røed
NHOs konferanse hadde tittelen "Innovative lærlinger - innovative fagarbeidere". Foto: Lars-Ludvig Røed

Norge har over 700.000 fagarbeidere, og hvert år utdannes 25.000 nye. Hvor viktige er de for den nødvendige omstillingen i norsk arbeidsliv? Svært viktige; fagarbeiderne er helt avgjørende for bedriftenes innovasjon, var svaret da NHO nylig arrangerte konferansen «Innovative lærlinger – innovative fagarbeidere». 

- Norske fagarbeidere er en super ressurs. De er kjent som selvgående og løsningsorienterte, de vet å fornye og forbedre seg. Og det er en stor innovasjonskraft knyttet til fagarbeiderne, samtidig som vi vet for lite om deres rolle, sa viseadm. dir. Ole Erik Almlie i NHO da han innledet konferansen.

Seks forslag

Og NHO (Næringslivets hovedorganisasjon) nøyer seg ikke med å bare å snakke om temaet. De la også fram seks konkrete forslag for å synliggjøre og fremme fagarbeidernes betydning:  Særskilte tilskudd til bedrifter som vil involvere lærlinger i innovasjonsprosjekter. Gi elever på videregående skole grunnleggende kunnskap om innovasjon. Bedre instruktør- og lærlingehefter om innovasjon. Tydeliggjøre mesterbrev-ordningen som gründerutdannelse. Bedre statistikk for å synliggjøre fagarbeideres og fagskoleutdannedes involvering i bedrifters innovasjonsarbeid. Mer forskning på fagarbeidernes betydning.

Ny rapport

Fafo-forsker Johan Røed Steen kunne på konferansen bekrefte at fagarbeiderne er en lite beskrevet innovasjonskraft. Han kalte kunnskapen om fagfolks betydning for «en blindsone», forskning og data mangler i stor grad. Men det er liten tvil om at fagarbeidere, med sin nærhet til produksjonen, betyr mye. Ikke minst har deres erfaring og innsikt betydning for gradvise forbedringer av utstyr og prosesser, viser Fafo-rapporten som ble presentert på konferansen. Fagarbeidernes kompetanse muliggjør høyere innovasjonstakt, og den øker bedriftens omstillingsevne og kompetansebredde, heter det i rapporten.

 Fafo har bl.a. sett nærmere på innovasjonssatsingen i bedriftene Veidekke og Ulstein, og begge steder er lærdommen at «fagarbeidere vet best, de er nærmest oppgavene». Når skipsbyggeren Ulstein eksporterer sine lisenser, sender de egne fagarbeidere med for å sikre kvaliteten på leveranse og arbeid.

Rapporten trakk også fram egenskaper som vil prege framtidens innovative fagarbeidere: Han og hun er faglig kompetente, selvstendige og omstillingsvillige. De utvikler egne ferdigheter, behersker digital teknologi og har god språk- og kulturforståelse.

Sanner-støtte

- En viktig rapport til riktig tid, sa kunnskapsminister Jan Tore Sanner som også deltok på NHO-konferansen. Han så rapporten og NHOs initiativ som en videreføring av yrkesfagløftet, og ønsket velkommen en oppgradering av fagarbeiderne. Sanner nevnte spesielt at det også er viktig å løfte fram fagskolene og deres rolle.

Men om NHO får de ønskede 30 millioner kroner til å stimulere bedrifter til å involvere lærlinger i innovasjonsprosjekter, er mer tvilsomt. Representanter fra Ap, Høyre og Frp, som deltok på konferansen, var svært forsiktige med å love penger. Men både politikerne og representanter for LO, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Utdanningsdirektoratet, Byggenærings Landsforening og Mesterbrevnemnda var alle positive til arbeidet med å løfte fram fagarbeiderne og deres innovasjonsevner. Samstemmigheten var så stor at konferansen, som altså omfattet både LO, NHO og myndigheter, ble betegnet som en «feelgood-konferanse». Og det lover jo godt for både fagarbeiderne, yrkesfagene og fagskolene.