- Et nasjonalt kompetansesenter i verdensklasse

Utsagnet tilhører Emma Østerbø, daglig leder ved MTNC - Manufacturing Technology Norwegian Catapult centre. Hun besøkte nylig Fagskolen Innlandet for å gi et innblikk i den spennende utviklingen ved senteret.
Emma Østerbø - presentasjon av MTNC

MTNC, også kalt katapulten, er lokalisert på Raufoss. Senteret består av flere minifabrikker utstyrt med den mest moderne og avanserte industriteknologi, inkludert VR (Virtual Reality) og AR (Augmentet Reality). Fagskolen Innlandet er en av flere partnere som samarbeider med MTNC. Konseptet ved MTNC går ut på at industribedrifter kan leie seg inn ved senteret for å teste nye ideer og produksjonsmåter, og dermed prøve og feile uten at det går utover den daglige produksjonen i bedriften. Når bedriftene får muligheten til å teste før de selv investerer reduserer de risikoen, og de vil også kunne forkorte tiden det tar å få nye produkter ut til markedet.

Viktig læringsarena
I sitt foredrag var Østerbø tydelig på at MTNC har som mål å være et nasjonalt kompetansesenter i verdensklasse. – Senteret skal være en ny og viktig læringsarena for store og små bedrifter over hele landet, sier Østerbø. Hun forteller videre at i tillegg til de tre eksisterende minifabrikkene, utvikles det nå tre nye fabrikker som representerer nye industrier, som skal gi muligheter innen industri 4.0.

Rekruttering
Når det gjelder rekruttering til bransjen industriell utvikling er det ifølge Østerbø viktig å tenke nytt.
- Fagarbeideren er også en innovasjonsagent, som starter nye bedrifter og er med på å bygge samfunnet, sier hun. Hun mener at man må finne nye opplæringsmodeller, og se på opplæring på radikalt nye måter. – Vi må lære oss å lære, og det kan man gjøre på dette senteret.

I stadig utvikling
Etter hvert vil MTNC også utvikle kurs for bedrifter med tilpassede konsepter for de ulike delene av senteret. I tillegg ønsker MTNC å være en arena for forskningsprosjekter med ulike ressurspersoner og forskere som gir veiledning og opplæring, ikke bare til bedrifter, men også til blant annet lærlinger og videregående elever. Ifølge Østerbø er det også et viktig mål at de skal være en pådriver i å gjøre norsk vareproduserende industri grønnere, smartere, mer nyskapende og mer produktiv.