Energidesign og bygningsfysikk

Fagskolen Telemark tilbyr fra høsten 2018 et nytt kurs i Energidesign og bygningsfysikk. Vi legger stor vekt på at deltakerne skal kunne lære og anvende energiberegningsprogrammet SIMIEN.
Bildet er fra det nye Deltabygget hvor Fagskolen Telemark har nye moderne klasserom. Delta Porsgrunn er et topp moderne og miljøvennlig bygg på 5000 kvadratmeter. Konseptet skal legge til rette for
Bildet er fra det nye Deltabygget hvor Fagskolen Telemark har nye moderne klasserom. Delta Porsgrunn er et topp moderne og miljøvennlig bygg på 5000 kvadratmeter. Konseptet skal legge til rette for utvikling av et samlet miljø for høgskole, forskning, offentlig forvaltning og privat næringsliv, innenfor pedagogiske og teknologiske fagområder.

Kurset vil gi deg kompetanse innenfor fagområdene energirådgivning, Simien, bygningsfysikk og energivurdering av bygg.

Generelt om kurset:

Du vil få en grunnleggende innføring i Bygningsautomatisering. Gjennom kurset vil du få tilgang til e- læringsplattformen Fronter, AdobeConnect og all annen nødvendig programvare. Vi bruker en lukket facebook- gruppe til daglig kommunikasjon.

Studenten får relevante individuelle innleveringsoppgaver. Utdanningen avsluttes med muntlig tverrfaglig eksamen basert på prosjektoppgaven.

Kurset gir deg en realkompetanse tilsvarende 15 studiepoeng.

Deltakerne vil få utstedt modulkompetansebevis fra Fagskolen Telemark. Du vil få et eget kompetansebevis på gjennomført modul i energiberegningsprogrammet Simien.

Studiet gjennomføres over ca. 7 måneder. Vi tar forbehold om et tilstrekkelig antall påmeldte.

Eksamen

Eksamen er et tverrfaglig prosjekt med muntlig eksamen.  

Målgruppe

Målgruppe for studiet er prosjektledere, saksbehandlere, selgere, erfarne fagfolk og montører med interesse for faget. Videre også rådgivere, forretningsutviklere og eiendomsforvaltere som har ønske om å bygge opp og styrke forretningsvirksomhet knyttet til energiløsninger og tjenester.

Søkere uten formell fagskoleutdanning får vurdert sin realkompetanse som grunnlag for inntak til studiet. I praksis innebærer dette at vi vurderer søkere med relevant fagbrev og praksis.

Studiet passer for studenter som ønsker å kombinere studier med jobb.

Studentene lærer både om det "grønne skifte", byggeskikk, bygningsfysikk, lysanlegg, oppvarming, vannbåren varme, varmepumper, energisentraler, ventilasjon, inneklima, økonomi samt hvilke styringsdokumenter (lover og forskrifter) som ligger til grunn.

Energi- og klimautfordringene engasjerer sterkt i samfunnet, og også i økende grad i markedet. Det er en utvikling som vil forsterkes i årene fremover. For å møte markedet for energieffektivisering er kompetente bransjeaktører sentralt.

Denne utdanningen vil kvalifisere deg til å ta posisjon som energirådgiver og rådgiver på energieffektive løsninger.

Studieforløp:

1 dag ved oppstart i Oslo oktober 2018 (Dato kommer)

12 samlinger i web klasserom med undervisning

2 dager i Oslo april 2019, med oppsummering og presentasjon av prosjekter.

Les mer her