En stor dag for fagskolene!

Fagskolene skal nå kunne tilby korte, skreddersydde utdanninger som arbeidslivet etterspør. For at skolene raskere skal kunne etablere studietilbud foreslår regjeringen at skolene selv skal få rett til å opprette og godkjenne nye studietilbud.
Bilde
Studenter ved Fagskolen Innlandet
Gard Tekrø Rolid
Rektor Gard Tekrø Rolid

Regjeringen vil også sette i gang arbeidet med en ny stortingsmelding om hvordan fagskolene kan spille en enda viktigere rolle i å møte arbeidslivets kompetansebehov fremover.

Tilpasset arbeidslivets behov

-  Dette er en viktig dag for fagskolesektoren. I flere år har vi jobbet for at fagskolene skal kunne få institusjonsakkreditering, på lik linje med institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. En framtidig institusjonsakkreditering vil gi Fagskolen Innlandet mulighet til å bli enda mer relevant, dynamisk og tilpasset arbeidslivets behov. Som landets eneste fagskole med fire fagområdeakkrediteringer bør vi ha gode muligheter for ytterligere å få utvidet våre fullmakter gjennom en institusjonsakkreditering, sier rektor ved Fagskolen Innlandet, Gard Tekrø Rolid.

Opp på et høyere nivå

- Det neste steget i styrkingen av fagskolene må være å løfte fagskolene opp på et høyere nivå i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Fagskolene har i dag ikke anledning til å lage utdanninger på høyere nivå enn 5.2, noe jeg mener er en barriere for at Norge skal få tak i den kompetansen som arbeidslivet trenger fremover. Dette er et særnorsk fenomen som vi snarest må få gjort noe med, uttaler Gard Tekrø Rolid. 

Her kan du lese regjeringens pressemelding