Elektrofagene: Stadig viktigere – og flere folk behøves!

Industri, bygg, handel, samferdsel – i alle sektorer rykker elektrofagene fram. Alt som kan automatiseres, vil bli automatisert. Energikjeden, fra produksjon og fordeling til forbruk, utvikler seg raskt.
Bilde
Elektrolab

Ingen spåmann er nødvendig; det er enkelt å fastslå at det trengs stadig flere fagfolk som forstår og kan bruke teknologien. Men disse fagfolkene oppstår ikke av seg selv: Vi må ha utdanningsinstitusjoner som ligger i front, miljøer som leverer fagfolkene bransjen trenger og ønsker.

Oppdaterte og innovative.

Fagskolen Innlandet, med hovedkvarter på Gjøvik, er med sine ca. 1500 studenter og 75 lærere en av Norges største fagskoler. I mange år har vi ligget i front med vår satsing på tekniske fag (vi fikk bl.a. i 2018 Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler). På det nasjonale Studentbarometeret er vi i toppsjiktet; både miljø og undervisning får svært gode karakterer. Sentralt står vårt nære samarbeid med lokale bedrifter, flere av dem er teknologisk ledende både nasjonalt og internasjonalt.

For å fortsette dette spennende arbeidet trenger vi flere gode hoder, vi trenger flere lærere og ressurspersoner. Kan du tenke deg å være med på vinnerlaget vårt?

Akkurat nå lyser vi ut en inntil 100 prosent fast undervisningsstilling i elektrofag/automatisering. Stillingen kan deles på flere hvis delstilling er ønskelig, og den/de vi leter etter vil inngå i et team innen fordypningene elkraft, automatisering og industriell teknologi. Vi ønsker personer med bred praksis fra bransjen og utdanning på fagskoleingeniør/ingeniør/bachelor-nivå eller sivilingeniør/masternivå (se full utlysning på finn.no).

Dessuten: Vil du bidra – uten å binde deg til en fast stilling? Vår dør står åpen: Vi ønsker å komme i kontakt med bedrifter og personer som kan bidra som gjesteforelesere, deltidsansatte eller i andre former for innleie. Aktuelle fag er automasjon, elektro, industriell digitalisering, Lean og logistikk. Vi har som nevnt en sterk tro på tette relasjoner mellom yrkesliv og skole, og vi ønsker bidrag som kan være alt fra en gjesteforelesning til deltidsansettelse eller innleie. Du vil selv bestemme formen for samarbeide ut ifra ønske, behov, muligheter og situasjon.

Interessert? Ta kontakt så raskt som mulig – og helst innen 1. februar. (Søknadsfrist for den utlyste stillingen er 19.1.2020)

Kontaktpersoner:

Hilde Merete Støen, avdelingsleder elektro, hilde.merete.stoen@fagskolen-innlandet.no, 905 97 077

Roy Jakobsen, avdelingsleder industriell teknologi og logistikk, roy.jakobsen@fagskolen-innlandet.no,  911 17 260