Den digitale skolen fortsetter

I henhold til regjeringens bestemmelser vil all undervisning for studenter ved Fagskolen Innlandet videreføres på digitale plattformer inntil videre. Det er lite som tyder på at forutsetningene vil bli endret før skoleårets slutt, og det må derfor påregnes at skolen vil fortsette å være heldigital ut skoleåret.
Bilde
Fortsatt digital skole

I henhold til regjeringens bestemmelser i forbindelse med korona-pandemien har Fagskolen Innlandet vært stengt for studenter siden 13. mars. Selv om det nå gis mulighet til enkelte endringer for studenter i universitets- og høgskole- og fagskolesektoren, har ikke regjeringen gitt grønt lys for full gjenåpning for studenter ved disse institusjonene. Det er imidlertid noen unntak. 

I regjeringens pressemelding nr. 90-20, datert 7. mai 2020 står det blant annet følgende:  

«Fra slutten av april har fagskoler, høyskoler og universiteter kun vært tilgjengelig for studenter innen noen prioriterte fagområder som trenger tilgang til lokaler på studiestedet for å fullføre denne våren. Nå utvides dette til å gjelde alle studenter som er avhengig av tilgang til lokaler for å holde progresjonen sin. Det utgjør mellom 25 prosent og 30 prosent av studentene.  Dette er grove anslag og hver enkelt institusjon må vurdere selv hvem som har behov for tilgang av hensyn til studieprogresjon.» 

Fagskolen har sannsynligvis ikke mange slike unntak ved skolen, men dersom det skulle komme opp som tema, så skal slike vurderinger tas av skolens ledelse.

Skolen har ganske lenge planlagt for at det kunne bli besluttet at skolens lokaler måtte holde stengt ut skoleåret, og det er derfor lagt opp til digital opplæring, digitale prøver, digitale hovedprosjektpresentasjoner og ikke minst digitale eksamener.

Skolen er spesielt opptatt av at avgangsstudentene skal få en fin og verdig avslutning av sin tid ved Fagskolen Innlandet, og er i ferd med å utarbeide planer for det som sannsynligvis vil måtte bli digitale løsninger for dette.

Informasjon fra NOKUT

NOKUT har en egen side knyttet til spørsmål og svar om koronavirus og fagskolestudenter og fagskoler.

Snakke med en rådgiver?

Trenger du å snakke med noen? Kontakt vår rådgivningstjeneste!