Delvis digital undervisning

Regjeringen har torsdag 13. januar 2022 kommet med nye nasjonale smitteverntiltak. I disse tiltakene blir høyskoler, universiteter og fagskoler anbefalt å tilrettelegge for mer fysisk undervisning. Det er fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.
Bilde
d

Ønsket kompetanse: Seks av ti bedrifter at de har et udekket kompetansebehov, og over 50 prosent av bedriftene ønsker flere ansatte med fagskoleutdanning. Foto: AdobeStock

De nye tiltakene gjelder fra midnatt natt til fredag 14. januar. Tiltakene innebærer at undervisning for heltids- og deltidsklasser ved Fagskolen Innlandet skal foregå delvis fysisk fra og med uke 3.

Heltidsklassene skal møte på skolen 2-3 dager per uke inntil ny beskjed blir gitt. Det er utarbeidet planer for når de ulike klassene skal være tilstede ved skolen. Disse planene er formidlet til studentene. De dagene studentene ikke har fysisk undervisning, skal undervisningen skje digitalt. Planene gjelder inntil nye føringer fra myndighetene gis. 

Dispensasjon for gjennomføring av lab som allerede er avtalt, gjennomføres i henhold til avtale og er utenom disse planene.

Studenter i samlingsbaserte og nettstøttede studier skal ha digital undervisning ut uke 6. Ny vurdering i uke 4.

Skolens ansatte anbefales å ha hjemmekontor når de ikke har undervisning.

De generelle smittevernreglene er fremdeles svært viktige. Studenter som er syke eller som har symptomer skal holde seg hjemme. Studenter som blir syke eller som får symptomer på sykdom mens de er på skolen, skal dra hjem umiddelbart og skal så langt det lar seg gjøre unngå å bruke offentlig transport. Dersom noen har behov for å teste seg, så har skolen et begrenset antall hurtigtester og munnbind i servicetorget. Vi vurderer bruk av jevnlig testing i dialog med kommuneoverlegen og beredskapssjefen i Innlandet fylkeskommune.

Vi ber alle om gjenoppfriske innholdet i skolens smittevernveileder før oppmøte på skolen.