Delvis digital undervisning

Regjeringen har i dag, mandag 18. januar 2021, kommet med nye anbefalinger for fagskoler, høgskoler og universiteter. Hovedregelen er fremdeles digital undervisning, men regjeringen sier videre at «studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst én gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne.»
Bilde
Delvis digital undervisning

Skolens ledergruppe har i samråd med beredskapssjefen i Innlandet fylkeskommune i dag vurdert anbefalingen slik:

  • Opplæring ved samlingsbaserte studier og ved deltidsutdanninger i helse skal skje digitalt fram til og med 31. januar. Tiltaket kan bli forlenget.
  • Det er ikke registrert spesielt høy smitte i Gjøvikregionen, og det vurderes derfor dithen at heltidsklasser ved Fagskolen Innlandet skal gis mulighet til å få fysisk undervisning én dag per uke fra uke 4. Øvrig opplæring skal skje digitalt.
  • Hovedhensikten med regjeringens tiltak/anbefaling er at studenter skal få møte andre studenter og lærere i opplæringssammenheng. Dessverre opplever både vi og andre utdanningsinstitusjoner at studenter er ensomme og synes situasjonen er krevende.
  • Vi er klar over at noen studenter ikke har anledning til å reise for til å komme til skolen. Strømming av undervisning som foregår på skolen er derfor fremdeles løsningen for studenter som ikke kan være til stede på skolen.
  • Plan for gjennomføring av fysisk undervisning fra uke 4 (én dag per uke per klasse) vil bli kommunisert senest torsdag 21. januar.
  • Antallet studenter som får anledning til å oppholde seg på skolen samtidig vil være svært begrenset.
  • Vi ber alle om gjenoppfriske innholdet i skolens smittevernveileder før oppmøte på skolen.
  • Det er viktig å understreke at endringer kan forekomme dersom nye anbefalinger og pålegg blir gitt.