Brubygging på høyt nivå

En mangeårig tradisjon den første uka ved fagskolen er at alle heltids førsteårsstudenter i de tekniske studieretningene konkurrerer om å bygge den mest solide brua, der man kun har et visst antall plater med papp og en stiftemaskin til rådighet som byggematerialer. Den soleklare vinneren tålte hele 42,5 kilo før den kollapset.
Bilde
Vinnerlaget brubygging 2021

Markeds- og utviklingsleder ved Fagskolen Innlandet Frank-Jørgen Vangen (til venstre) sto for premieutdelingen til de tre studentene på vinnerlaget; Markus Berknes, Daniel Johnsrud og Jarle Austdal som går i BIM-klassen. 

Studentene, som arbeidet i grupper, fikk utdelt to plater med papp og en stiftemaskin, og det var altså ikke tillatt å bruke noen andre materialer enn disse. I løpet av fem timer skulle studentene bygge ei bru, som så skulle testes for å se hvilken som tålte størst vektbelastning. Det er ingen krav til hvordan bruene skal bygges, og studentene står således helt fritt til hvordan de vil utforme sin bru. 

Kreative løsninger

Det var mange ulike løsninger som ble brukt, alt fra detaljerte og forseggjorte konstruksjoner som kunne minne om alt fra fagverksbruer, via skråstagbruer til de mer enkle typene som ligner på platebruer. Studentenes utfordring var selvsagt å utnytte materialene til det ytterste, og i løpet av kort tid gjøre de vanskelige vurderingene for å finne ut hva som ga best bæreevne.

Det var mange ulike brukonstruksjoner å se før testingen kom i gang. Denne brua, som kanskje var konstruert etter inspirasjon av en skråstagsbru, nådde dessverre ikke helt opp i konkurransen.

Testingen

Bruenes evne til å tåle vekt ble testet ved at brua ble plassert på to bord med en bestemt avstand mellom. Det var på forhånd stilt krav til lengden på brua. Etter at brua var plassert på bordene, hengte man hengte ei bøtte med vekter på brua. Bøtta ble gradvis fylt med vekt, helt til brua kollapset.  

Lærer Audun Strandlie fylte på vekter i bøtta. Her ser vi en av bruene som er helt på bristepunktet.

Store forskjeller

Det knyttet seg stor spenning til testingen, og det skulle vise seg at de ulike bruene hadde svært store forskjeller i bæreevne. Noen bruer kollapset umiddelbart, og fikk dessverre ikke et målbart resultat. Andre bruer var veldig sterke, og viste seg å klare mer vekt enn konstruktørene kanskje antok på forhånd. 

Solid vinnerbru

Brua som ble den soleklare vinneren ble bygget av ei gruppe studenter fra BIM-klassen. Det var Markus Berknes, Daniel Johnsrud og Jarle Austdal som sto bak den sterkeste konstruksjonen. Deres bru ble belastet med 42,5 kilo før den brøt sammen. Til sammenligning tålte den nest beste brua 37,5 kilo, mens den tredje beste brua greide vekten av 35 kilo før den kollapset. Flere av bruene greide vekter på 20-tallet, mens altså noen av bruene ikke greide "inngangsvekten" som var 10 kilo.

Vinnerbrua tålte altså 42,5 kilos belastning før den brøt sammen. Lærerne Audun Strandlie (til venstre) og Svein Arne Rudi fulgte nøye med da testingen foregikk.