Bli kjent med lærlingene våre

Det er to lærlinger på skolen dette og neste skoleår: Herman Amundsen Strandvik (service og samferdsel) og Sindre Nordhagen Baarlund (IT).
Fagskolen Innlandet Lærlinger Herman Amundsen Strandvik Sindre Nordhagen Baarlund
Sindre Nordhagen Baarlund (til venstre) og Herman Amundsen Strandvik er lærlinger ved Fagskolen Innlandet.

Herman Amundsen Strandvik er 18 år og har gått på Gjøvik videregående skole, linje for service og samferdsel.
Oppgaver Amundsen Strandvik har på skolen pr. i dag er:
-    Å betjene servicetorget
-    Å skrive/sende ut fakturaer
-    Å være med på å planlegge aktiviteter, f.eks boklanseringen
Framtidsplaner:
-    Amundsen Strandvik ønsker å jobbe innenfor økonomifaget, men har ikke bestemt seg for videre skolegang
Fritidssysler:
-    Styrketrening for å holde seg i form

Amundsen Strandvik er godt fornøyd med miljøet på skolen og hvordan han har blitt tatt imot.

Sindre Nordhagen Baarlund er også 18 år og har gått på Hamar Katedralskole, et år på TIP og et år på IKT.
Oppgaver Nordhagen Baarlund har på skolen er:
-    Å hjelpe studenter og lærere som har problemer med å få alt til å fungere på datamaskinen
-    Å utføre konkrete dataoppgaver for IT-ansvarlig 
Framtidsplaner:
-    Nordhagen Baarlund har lyst til å jobbe med IT. Han ser for seg at etter lærlingeperioden vil han søke på jobber. Foreløpig ser han ikke for seg at han vil ta seg mer utdanning. Det skal være lett å få jobb, sier han.
Fritidssysler:
-    Nordhagen Baarlund har ingen spesielle hobbyer, men han driver litt med spilling på data. I den senere tid har han også begynt å interessere seg for biler. 
Han er fornøyd med å være lærling her på huset, synes miljøet er godt, og at han lærer mye. Nordhagen Baarlund føler at han blir akseptert som lærling, og oppfordrer spesielt lærerne til å ta kontakt med ham når de har dataproblemer.