Bedre kvalifisert for ledende stillinger på en rask og effektiv måte

Studiene ved Fagskolen Innlandet kombinerer teori og praksis, her får du påfyll basert på dine ­erfaringer fra arbeidslivet. Du kan velge mellom heltid, deltid eller nettbaserte studier, etter hva som passer din hverdag. Våre studenter er blant landets mest fornøyde - en variert yrkesbakgrunn og ulik alder gir kunnskapsoverføring og et godt studentmiljø. Kompetansen du får er etterspurt, og du blir kvalifisert for mer ledende og bedre betalte stillinger på en rask og effektiv måte. Møt noen av våre tidligere studenter!
Kristine  Steine Sund

Kristine Steine Sund - kontrollør - El-sikkerhet Midt-Norge AS

“Årene på Fagskolen Innlandet ga meg betydelig høyere faglig kompetanse, og dette grunnlaget har gitt meg nye, og langt flere jobbmuligheter innenfor elektrofaget”

Hvilken studieretning gikk du?
– Elkraft 

Hvilke år studerte du?
– 2010-2013. Gikk første året nettbasert delt over to år, og det siste fulltid.

Hva jobber du med i dag?
– I dag er jeg installatør og faglig ansvarlig el-kontrollør i el-kontroll-firmaet jeg er medeier i.

Hva har du jobbet med etter Fagskolen Innlandet?
– Først jobbet jeg som saksbehandler i det samme elektrikerfirmaet. I 2015 bestod jeg installatørprøven og har jobbet som installatør.

Hvorfor vil du anbefale Fagskolen Innlandet?
– Årene på Fagskolen Innlandet ga meg betydelig høyere faglig kompetanse, og dette grunnlaget har gitt meg nye, og langt flere jobbmuligheter innenfor elektrofaget. 

Hva konkret er bra med Fagskolen Innlandet?
– Det er et veldig godt læringsmiljø mellom studentene i mellom. Kombinasjonen av engasjerte medstudenter og faglig dyktige lærere, som kan det med å lære bort, var veldig bra.

Finn ditt studie her!

Kim-Eirik Nygård

Kim-Eirik Nygård - Rådgiver- Lindbak IT AS

Med tekniske fag fra Fagskolen Innlandet, kan du gå rett ut i jobb med svært relevant kompetanse, eller legge grunnlaget for videre studier” 
 

Hvilken studieretning gikk du?
– Datateknikk

Hvilke år studerte du?
– 2004-2006

Hva jobber du med i dag?
– Jeg er rådgiver og prosjektleder i Lindbak. Her setter jeg meg inn i bedriftenes IT-rutiner og behov, og jobber sammen med dem for å oppnå effektive og gode løsninger tilpasset dem.

Hva har du jobbet med etter Fagskolen Innlandet?
– Jeg gikk videre med flere studier, deretter startet jeg som teknisk konsulent hos Medius hvor jeg arbeidet med integrasjoner og arbeidsflyt.

Hvorfor vil du eventuelt anbefale Fagskolen Innlandet?
– Todelt - du kan gå rett ut i jobb med relevant kompetanse, eller som meg, danne grunnlaget for videre studier. Jeg hadde ikke generell studiekompetanse, men teknisk interesse, da ble Fagskolen Innlandet skolen som kunne forberede og ta meg videre. 

Hva konkret er bra med Fagskolen Innlandet?
– 
Det er en god måte å få studiekompetanse på, eller videreutvikle seg innenfor fagområdet.

Finn ditt studie her!

Stig Brænden

Stig Brænden - Manager Logistics & Planning - Isiflo

“Fagskolen Innlandet er en flott mulighet for fordypningen i realfag man mangler for en videre utdannelse.“

Hvilken studieretning gikk du?
– Forkurs for ingeniørutdanning

Hvilke år studerte du?
– 1997/1998

Hva jobber du med i dag?
– Siden 2010 har jeg vært Manager Logistics & Planning i ISIFLO, eller logistikksjef som vi sier på godt norsk.

Hva har du jobbet med etter Fagskolen Innlandet?
– Etter at jeg fullførte forkurs for ingeniørutdanning på Fagskolen Innlandet ble det 3-årig ingeniørutdanning ved Høgskolen i Gjøvik/NTNU. Jobbmessig som grafisk ingeniør ved EKH Trykk Molde og som produksjonssjef i DMT Brumunddal. 

Hvorfor vil du anbefale Fagskolen Innlandet?
– For meg var Fagskolen Innlandet en flott mulighet for å ta fordypningen i utvalgte realfag som jeg manglet fra videregående for å komme inn på ingeniørstudiet. Fagskolen var tilpasset ingeniørutdanningen, som ble en naturlig forlengelse av forkurset faglig sett. I tillegg er Gjøvik er en veldig bra studentby!

Hva konkret er bra med Fagskolen Innlandet?
– Man kommer inn i et miljø med engasjerte studenter. Forelesere og lærerne er faglige dyktige, og undervisningen gir mer rom for individuell oppfølging enn større forelesninger i et auditorium.  

Finn ditt studie her!

Ronny Skjølås - Production Manager - Hexagon Ragasco AS

Ronny Skjølås - Production Manager - Hexagon Ragasco AS

“Det avgjørende for meg var at jeg var avhengig av inntekt under utdanningen, da var Fagskolen Innlandet på kveldstid parallelt med jobb alternativet”

Hvilken studieretning gikk du?
– Automasjon

Hvilke år studerte du?
– Jeg studerte i perioden 2002 til 2006, hvor jeg gikk kveldstid to ganger i uka gjennom fire år.

Hva jobber du med i dag?
– I dag er jeg produksjonssjef for Hexagon Ragasco.

Hva har du jobbet med etter Fagskolen Innlandet?
– Etter endt utdannelse ved Fagskolen Innlandet fikk jeg tilbud om tre forskjellig og svært interessante jobber i industrien, hvor jeg til slutt gikk for Hexagon Ragasco. Jeg jobbet som automasjonsingeniør frem til 2011, da jeg fikk tilbud om jobb som prosessingeniør og leder for sprøytestøperavdelingen. I 2013 fikk jeg tilbud om å ta over som produksjonssjef, og har vært i den jobben siden.

Hvorfor vil du anbefale Fagskolen Innlandet?
– Fagskolen Innlandet er en unik mulighet for videreutdanning og til å komme i posisjon for spennende jobber. Jeg jobbet som elektriker/automatiker i 19 år før jeg fikk tilbud om ny jobb som resultat av videreutdanningen. Jeg trivdes godt, men det var spennende med nye utfordringer og muligheter jeg ikke ville vært aktuell for dersom jeg ikke hadde gått Fagskolen Innlandet.

Hva konkret er bra med Fagskolen Innlandet?
– Det avgjørende var at jeg var avhengig av inntekt under utdanningen, da var fagskoleutdanning på kveldstid parallelt med jobb alternativet. Et tilbud som senere år har blitt utvidet til mulighet for nettbaserte studier. Utdanning i kombinasjon med jobb gjør at man enklere finner «knagger» å henge kunnskapen på, og det blir enklere å forstå pensum. Det kan virke tøft å ta skole sammen med jobb, men for meg var kombinasjonen positiv da man ikke følte at det «bare» var skole hele tiden.

Finn ditt studie her!