Avgangsstudentene ble feiret

Det ble en annerledes, men likevel høytidelig markering for årets avgangsstudenter på deres siste skoledag fredag 12. juni.
Bilde
Rektor gratulerte avgangsstudentene!

På grunn av smitteverntiltakene knyttet til Covid 19-pandemien, måtte det tradisjonsrike arrangementet gjennomføres på en ny måte i år. Tidligere har det vært en høytidelig feiring der både studenter, ansatte og andre inviterte har vært samlet i skolens lokaler, men i år måtte det planlegges for en annen type avslutning. Skolen valgte å gjennomføre avslutningene digitalt, ved bruk av kommunikasjonsplattformen Teams. 

Den tekniske gjennomføringen førte til at avslutningene ble holdt avdelingsvis, og alle de inviterte deltok via egen pc. Rektor holdt videotale, og det var også et musikalsk innslag ved Torbjørn Dyrud. Videre bidro skolens avdelingsledere, teamledere og lærere i programmet. Den tradisjonsrike utdelingen av ur til beste student ved de ulike linjene ble også gjennomført digitalt.

I sin tale gratulerte rektor Gard Tekrø Rolid studentene, og la vekt på at de skal være stolte av det de har oppnådd. Han syntes naturligvis det var trist at man ikke kunne samles for å feire studentene. - Jeg er veldig imponert over hvordan studentene har håndtert den spesielle situasjonen som oppsto, og som gjorde studiehverdagen helt annerledes både for studentene og for skolen, uttalte han. Videre minnet han om at det er viktig å tilegne seg faglig kompetanse og å fornye seg gjennom arbeidslivet, og han er stolt av skolens studietilbud som er relevant for mange ulike yrkesgrupper. Han trakk spesielt fram helsearbeiderne som en viktig ressurs, noe som har blitt svært synlig den senere tiden. Han oppfordret også studentene til å melde seg inn i alumninettverket, for på den måte å kunne dra nytte og glede av de forbindelsene man har knyttet gjennom studietiden.

Beste student

Tradisjonen med å gi ur til beste student på de ulike linjene ble naturligvis videreført. 

Mottakere av ur er:

 • Magnus Bjørlien (18BY)
 • Erik Brenden (18BYTRE)
 • Mons-Kåre Løvaas (18BIMnett) 
 • Øyvind Carpenter Evensen (18AN)
 • Olav Møllerplass Roe (18EK)
 • Guro Grue (18 Demens)
 • Tonje Sivesindtajet (16KPnett)
 • Henrik Skjørstad (18LT)
 • Jonny Wahlvåg (18FDVU3nett)
 • Ole Sollerud (18KEM)
 • Sondre Njøs Eikeland (18IT-D)
   

Urene ble gitt av:

 • Backe Oppland ved Hans Jørgen Bjøralt
 • Moelven Limtre ved Rune Abrahamsen, Ståle Hunstad og Berit Behrns
 • Syljuåsen ved Anders Elje og Karl Even Lande
 • PON (Caterpillar) ved Svein Arne Delbekk
 • Caverion ved Jørn Børresen
 • Hovli sykehjem, avd. demensomsorg ved Marjolein Maria Johanna Hendri Verplak
 • Nammo ved Torkel Aas
 • Neuman ved Sjur Larsstuen
 • GK Inneklima 
 • Bravida ved Sjur Håvard Berge
 • Nammo ved Torkel Aas
Avslutningsarrangement på Teams.
Skolen gjennomførte avdelingsvise avslutninger for avgangsstudentene. Slik ser det ut når det gjøres på Teams. (Skjermbilde hentet fra Teams)