All undervisning ved Fagskolen Innlandet blir digital fram til jul

Kriseledelsen i Innlandet fylkeskommune har i dag, 20. november, besluttet at opplæringen ved Fagskolen Innlandet skal være digital for både nett-, deltids- og heltidsstudier fram til jul.

Tiltaket som først ble gjort gjeldende fra 9. november videreføres nå fram til semesterets slutt. Situasjonen vil bli vurdert på nytt mot slutten av denne perioden.

Skolen vil i utgangspunktet følge oppsatte timeplaner, men endringer kan forekomme. Informasjon om organisering av undervisning i de ulike klassene vil bli gitt av avdelingsledere, teamledere og lærere. Studenter vil få fortløpende informasjon via læringsplattformen Canvas, eventuelt også telefon og e-post.

Studenter har forbud mot å oppholde seg i skolens lokaler. Dersom noen ikke har tilgang til nett hjemmefra, må rektor kontaktes for å gjøre avtale om å få oppholde seg i skolens lokaler midlertidig. 

Trenger du å snakke med noen? Kontakt vår rådgivningstjeneste.