All undervisning blir digital

Dette er en oppdatering som gjelder drift av skolen etter regjeringens pressekonferanse mandag 13. desember 2021.
Bilde

De nye tiltakene er beskrevet her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-nasjonale-tiltak-for-a-begrense-smitten/id2892042/

Regjeringen sier blant annet at følgende gjelder fagskoler, høyskoler og universiteter:
«Krav til universiteter, høyskoler og fagskoler om å tilrettelegge for digital undervisning, ferdighetstrening og eksamen så langt det er mulig.»

Fagskolen Innlandet har allerede lagt opp til stor grad av digital aktivitet, men med de nye kravene som kom mandag kveld, vil skolen gå over til heldigital undervisning fra og med onsdag 15. desember. Tiltakene gjelder i fire uker (til og med 14. januar). 

Hjemmekontor: «Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.» 

Det betyr at skolens ansatte skal ha hjemmekontor dersom dette er praktisk mulig. 

Informasjon om drift av skolen etter jul vil komme på et senere tidspunkt.