Aktiv studiestart for våre nye studenter

Mandag 15. august kunne vi ønske velkommen til våre nye heltidsstudenter på de tekniske studieretningene. Det er viktig for studentenes trivsel at de raskt blir kjent med hverandre. Derfor har vi gjennom denne første uka hatt ulike arrangementer for de nyankomne, slik at de skal bli kjent med sine medstudenter.
Bilde
Auditoriet plenum med rektor
Rektor Gard Tekrø Rolid ønsket de nye heltidsstudentene velkommen til deres to studieår ved Fagskolen Innlandet.

Å være ny student på en skole der man kanskje ikke kjenner en eneste person, kan være en stor utfordring. At de nye studentene blir kjent med hverandre og med skolen bidrar til at de blir tryggere, og kommer lettere i gang med studiehverdagen. At de får en trygg og god start på studiene gjør også at det er større sjanse for at de fullfører hele studieløpet. Skolen har en fadderordning i regi av studentrådet, noe som er et veldig godt tiltak. Våre studenter er også medlem av SiT, og i samarbeid med NTNU er det en felles fadderuke med mange ulike aktiviteter og arrangementer for studentene. Fadderuka har arrangementer som kommer i tillegg til de aktivitetene vi som skolen  har for studentene i skoletida.

Første dag

Den første dagen var det oppmøte i vårt store auditorium, der rektor Gard Tekrø Rolid kunne ønske velkommen til skolen. I sin velkomsttale la rektor vekt på at de ferske studentene har gjort et veldig godt valg av utdanning, ettersom de etter endt skolegang vil være meget ettertraktet på arbeidsmarkedet. Han fortalte at han selv også har opplevd å være ny og usikker student. Han poengterte at det er viktig å ta vare på hverandre, være rause, og invitere andre med inn i fellesskapet og i aktiviteter. - Bli med på aktiviteter i fadderuka, og bli kjent med de andre. Det er god medisin mot usikkerhet, var hans budskap.

Etter rektors velkomst ble klassene fordelt i klasserommene sine, der de fikk informasjon av sine respektive teamledere. Etter lunsj sto fadderne for et opplegg med å bli kjent på campus, med påfølgende byvandring. Dagen ble avrundet med grilling på Fastland. 

Andre dag

På tirsdag ble studentene delt i to puljer, og dagen ble delt i to der de fikk en halv dag hver på Vitensenteret Innlandet her på Gjøvik, mens resten av tiden ble brukt til blant annet å komme i gang med å få tilgang til skolens it-systemer. På Vitensenteret var det laget et opplegg for såkalt teambuilding. Studentene ble delt inn i grupper, og fikk to ulike oppgaver som skulle løses. Den ene oppgaven gikk ut på å bygge en rakett av papir. Byggingen foregikk innendørs, mens det ble foretatt en utskytning ved bruk av trykkluft utendørs. Den andre oppgaven var å bygge et lite kjøretøy med bruk av blant annet musefeller, strikk som drivkraft, og cd-er som hjul. Det ble konkurrert i hvem som kom lengst. Disse oppgavene krever en god porsjon samarbeid og engasjement, og i dette arbeidet blir man kjent med hverandre. 

Tredje dag

I mange år har fagskolen hatt som tradisjon at de nye studentene på tekniske studieretninger deltar i brubyggekonkurransen. Studentene bygger ei pappbru som vekttestes, og konkurransen går altså ut på å bygge den brua som tåler størst vekt. Studentene får kun en viss mengde tynn papp og en stiftemaskin som byggematerialer, og de får ikke annet enn ei saks som verktøy. Etter visse gitte kriterier skal det deretter konstrueres ei bru som skal klare å bære en så stor vekt som mulig. Dette er et gruppearbeid som krever mye av studentene, og engasjementet er alltid stort. Konkurranseinstinktet blir ofte ganske så fremtredende hos en del av studentene, og spenningen ved testingen av bruene er til å ta og føle på. I årets konkurranse ble det et ganske jevnt løp, men en gruppe fra BIM-klassen dro avgårde med seieren. De bygde ei bru som tålte 20 kilo. På andre og tredje plass kom to grupper fra KEM-klassen.

Fjerde dag

Torsdagen består av ulike kurs og informasjonsmøter. Det arrangeres kurs i studieteknikk og i praktisk bruk av Office 365. Temaer er blant annet kommunikasjonsrutinen, filstruktur, samskriving, klasse-Onenote og andre tekniske og it-relaterte temaer. Det er mye som skal læres i løpet av noen hektiske første dager når det gjelder bruk av pc og de digitale rutinene og systemene.  Etter at skolens opplegg var gjennomført tok fadderne studentene med på besøk til NTNU.

Femte dag

Denne dagen er også preget av å komme i gang og bli kjent med skolens rutiner og systemer. Det holdes informasjonsmøter og kurs, og det snakkes om studieplaner, studieprogresjon, veiledning, forskrifter og reglementer, samt vurderinger og eksamen. Dagen avsluttes med felles grilling for både studenter og ansatte ved fagskolen. Studentrådet sto som arrangør, og var også grillkokker. Vitensenteret Innlandet var invitert til å underholde, og de stilte med et forrykende og bokstavelig talt flammende show som virkelig engasjerte publikum. Pedagogene Eirik Ditlefsen Gaarde og Kathrine Halvorsen brukte både hydrogengass, flytende nitrogen og helium, og med grunnleggende prinsipper innen fysikken ble det både røyk, smell og flammer.