15 ekstra millioner til Fagskolen Innlandet

Regjeringen bevilger 68 millioner kroner til ekstra satsing på høyere yrkesfaglig utdanning. 15 av dem går til økt modulsatsing på Fagskolen Innlandet de neste tre årene.
Bilde
foto_emmaline.hekneby

15 millioner: Regjeringen satser 68 millioner på høyere yrkesfaglig utdanning. 15 av dem går til økt modulsatsing på Fagskolen Innlandet de neste tre årene. Foto: Emmaline Hekneby

– I år får flere enn 2100 fagarbeidere innen bygg og industri tilbud om videreutdanning gjennom Industrifagskolen. Nå bruker vi mer penger på studieplasser, slik at enda flere kan fylle på med kompetanse ved siden av jobben, sier utdanningsminister Ola Borgen Moe.

Det skjer ved å dele ut 68 millioner kroner til syv ulike fagskoler. Det uvanlige nå er at skolene får garantert en årlig bevilgning i tre år, mot normalt ett år. 15 millioner kroner tilfaller altså Fagskolen Innlandet. For inneværende år er summen 4,6 millioner kroner, og den øker til 5,4 millioner i 2023 og samme beløp i 2024.

Det er altså Industrifagskolen som får de ekstra midlene, og det er dermed modulene, dvs. de korte utdanningene, som styrkes.

Midlene som de syv fagskolene får, tilsvarer 317 heltids studieplasser i året. Fordelt på moduler tilsvarer det at over 2100 fagarbeidere får tilbud om relevant videreutdanning på i alt 70 kurs og moduler .

Det var syv fagskoler som søkte om å få være med i tildelingen fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, og alle søkerne oppfylte kravene. Direktoratet har vektlagt av pengene skal bidra til grønn omstilling. Fagskolen i Rogaland, som bl.a. tilbyr utdanning innen offshore og havvind, fikk den største potten, tett fulgt av Fagskolen i Viken og Fagskolen Innlandet.

– Vi vet at to av tre norske bedrifter mangler folk med den rette kompetansen. Høyt kvalifiserte fagarbeidere er et viktig konkurransefortrinn, særlig i de eksportrettede industribedriftene, sier statsråd Ola Borten Moe.