Studenter bygde bru med papp og stiftemaskin

Fagskolen Innlandets årlige brukonkurranse er ferdig og vinnerne er kåret.
Fagskolen Innlandet Brukonkurranse
Vinnerbrua tålte en belastning på over 80 kilo.

Hvert år gjennomfører alle førsteklasser på byggavdelingen bruprosjektet. 

Ved hjelp av to papplater på 100 x 70 centimeter, en standard stiftemaskin og ei saks skal studentgrupper konstruere ei bru. Prosjektet avsluttes med at lærerne tester hvor stor belastning pappbruene tåler før de knekker. Prosjektet er tverrfaglig og studentene skal blant annet trene på prosjektarbeid og bruk av IKT.

Årets vinnere i Brukonkurransen konstruerte ei papp som tålte en belastning på over 80 kilo.

Vinnergruppa er studentene Roy Emil Engen, Gaute Gilde, Henrik Holt, Truls Ramstad og Jan Thomas Røch fra 18 ANKEM.