Rekordmange studenter ved fagskolene

Fagskolene opplever kraftig økning i antall studenter. Denne høsten er det over 4000 flere studenter ved fagskolene enn året før, ifølge en pressemelding fra regjeringen.
Bilde
Fagskolen Innlandet inngang vest

- Regjeringa har prioritert fagskolene. At fagskolene nå har flere tusen nye studenter, viser at denne satsingen var riktig, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Arbeidslivet etterspør ikke bare lang akademisk utdanning. Fagskolene dekker et viktig behov der det er lagt til rette for å ta en utdanning kombinert med jobb og i ulike livssituasjoner. Det er et stort behov for folk med spesialisert fagskoleutdanning.

Videre satsing

- Det er gledelig med regjeringens satsing på fagskolene. Vi forventer at regjeringen setter kraft bak ordene gjennom den nye strategien for fagskolene, sier Gard Tekrø Rolid, rektor ved Fagskolen Innlandet. Han uttaler videre at en strategi for høyere yrkesfaglig utdanning må inneholde finansiering på et reelt kostnadsnivå og legge til rette for strukturelle forhold som institusjonsakkreditering. Slik kan vi oppnå en bedre balanse mellom yrkesfaglig og akademisk kompetanse.

Det er viktig at fagarbeidere får mulighet for å ta høyere utdanning, også i kombinasjon med jobb. Fagskolen er den eneste høyere utdanningsinstitusjon som verdsetter arbeidspraksis og læring i arbeidslivet.

Stort behov for arbeidstakere med fagutdanning

De neste tjue årene kommer etterspørselen etter arbeidstakere med fagbrev og fagskoleutdanning rettet mot industri, bygg og anlegg, håndverk og helsefag til å øke. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Opptrapping av studieplasser

I budsjettet for neste år er det satt av penger til å trappe opp midler til 2238 studieplasser neste år.

- Til våren skal regjeringen legge frem en egen strategi for fagskolene der både kapasitet og kvalitet blir tema, sier Asheim.

- Det ser vi frem til. Fagskolene beviser daglig at de er gode på leveranser. Vi forventer derfor finansiell forutsigbarhet og anerkjennelse (på nivå 6). Det vil gi balanse i høyere yrkesfaglig utdanning og høyere akademisk utdanning, avslutter Tekrø Rolid.

Hele pressemeldingen fra regjeringen kan du lese her.