Nytt brukerstøttesystem på Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet har gjort det lettere for studenter og ansatte å få hjelp fra IT-avdelingen og vaktmestre.

Skolen har fått nytt feilmeldingssystem som heter Pureservice. Systemet er bygget opp slik at alle henvendelser får sitt referansenummer. All kontakt foregår i utganspunktet via e-post, med svar på e-post når sakene er løst.

Gjennom dette systemet kan skolen logge alle feil og henvendelser, sluse henvendelser til riktig person og prioritere de viktigste sakene først. 

Informasjon om hvor du kan henvende deg for å få hjelp finner du på Brukerstøtte-siden.

IT-hjelp

Har du problemer med Fronter, trådløst nettverk, pålogging, antivirus, Office 365, Skoleportalen eller liknende?

Send en epost til helpdesk@fagskolen-innlandet.no

Vaktmestertjenester

Trenger du hjelp til bestillinger, driftsrelaterte utfordringer som varme, ventilasjon, renhold, utstyr, montering, adgangskort eller liknende?

Send en e-post til vaktmester@fagskolen-innlandet.no

Publisert: 25.01.17, Kl. 08:35 / Av: Håvard Lund