Høyskolen for Yrkesfag er åpnet!

Mandag 14. oktober ble det skrevet utdanningshistorie på Gjøvik. Det første kullet med studenter startet veien mot en bachelorgrad i byggeplassledelse.
Høyskolen for Yrkesfag Fagskolen Innlandet Even Aleksander Hagen

Da fylkesordfører Even Aleksander Hagen saget over over planken og offisielt åpnet den nye Høyskolen for Yrkesfag på Gjøvik satt høyskolens første kull med studenter i salen. Veien fram mot kunne tilby et bachelorstudium i byggplassledelse har vært lang. Representanter for styre, skoleeiere, kommune og bransje møtte opp i skolens lokaler på Kallerud for å feire dagen.

– Dette er banebrytende arbeid og en viktig milepæl for satsingen på yrkesfag i Norge, sa ordfører Hagen. 

– Ildsjeler har dratt dette lasset. Høyskolen vil tilby etterspurt kompetanse som er viktig for næringslivet. Gratulerer med dagen!

Praksisbasert kompetanse

Høyskolen for Yrkesfag eies av seks fylkeskommuner på Østlandet. Høyskolen er opprettet for å tilby arbeidslivet etterspurt praksisbasert kompetanse på bachelornivå. Det første studiet som vil bli tilbudt er bachelor i byggeplassledelse.

Karl Even Lande fra EBA Innlandet fortalte om de mange lederne inne byggebransjen med yrkesfaglig bakgrunn. Lande understreket verdien av grundighet og hardt arbeid.

Utdanningshistorie

– Dette er en stor dag for yrkesfagene, sa Fagskolen Innlandets rektor Gard Tekrø Rolid.

– Høyskolen åpner en dør som har vært stengt for personer med praktisk bakgrunn. Jeg tror og forventer at høyskolen vil styrke også fagskolenes posisjon. NTNU, Fagskolen Innlandet og Høyskolen for Yrkesfag har mulighet til å bygge noe unikt dersom alle miljøene utviser klokskap og vilje til samarbeid.

Høyskolens styreleder Anders Bredesen takket både eiere, ansatte og samarbeidspartnere som har strukket seg langt for å etablere høyskolen. 

– I dag skriver vi utdanningshistorie, sa Bredesen.

– Endelig er vi her! Takk til alle våre nye studenter for at dere er villige til å være med å skrive dette kapittelet i norsk utdanningshistorie.