Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Det er behov for å heve kompetansen rundt amming og ammeveiledning blant helsepersonell i Norge. Foto: AdobeStock

Ammeveileder

I dag er det godt dokumentert at morsmelken har stor betydning for helsen, både på kort og lang sikt. Offisiell norsk politikk og anbefalinger om amming legger dermed til grunn forskningsbasert kunnskap. Utdanningen skal gjøre helsepersonell i stand til å bidra til at alle mødre som ønsker det skal få en best mulig ammestart og gis mulighet for å kunne amme barnet sitt så lenge de ønsker.

Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) er oppdragsgiver, og har tatt initiativ til denne utdanningen fordi det er et behov for å heve kompetansen rundt amming og ammeveiledning blant helsepersonell i Norge.

Hensikten med videreutdanning i ammeveiledning er å gi økt kompetanse til helsepersonell som i sitt daglige arbeid er i kontakt med ammende mødre. Utdanningen skal gi kunnskap i form av en bedre teoretisk forståelsesramme og økte praktiske ferdigheter. Oppfølging, veiledning og rådgivning må gis og tilpasses individuelt, slik at flest mulige barn i Norge får morsmelk og ammes i tråd med Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring (Helsedirektoratet, 2016).

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet vil gi en omfattende teoretisk kunnskap om morsmelk og hele ammeprosessen. Studiet gir helsepersonell kompetanse til å gjennomføre en optimal ammeveiledning under hele ammeperioden. Bestått eksamen gir mulighet for betegnelsen «Ammeveileder, Nasjonal kompetansetjeneste for amming».

Studiet kombinerer teori og praksis. Du vil arbeide både selvstendig og i grupper. Arbeidsformene i studiet omfatter forelesninge og praktiske oppgaver. Veiledning vil foregå både i gruppe og individuelt.

Studiet består av følgende temaer:

 • Anatomi og fysiologi, morsmelk og helse
 • Ammeproblemer
 • Ammeutfordringer
 • Ammingens historie

 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

  Eller:
   
 2. Du må dokumentere utdanning som barnepleier, hjelpepleier eller helsefagarbeider, og må i løpet av de siste ti årene ha minimum fire års erfaring fra praksissted, med daglig kontakt med ammende. Fra denne praksisen skal det foreligge attestasjon for minimum 500 timer med praktisk ammeveiledning (last ned eget dokumentasjonsskjema).

 • Helsefagarbeider
 • Barnepleier
 • Hjelpepleier

Søknad: Søknad til dette studiet sendes rett til skolen, ikke til Samordna opptak. Se søknadsskjema for informasjon om hvordan du søker og hvor søknaden skal sendes.
Klikk her for å laste ned søknadsskjema.
Søknadsfrist: 15. mai 2022.
Spørsmål: Ta kontakt med Ingeborg Øyhus Svendsen tlf. 907 03 093 / 61 14 54 00 dersom du har spørsmål om søknad og opptak.