Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Det er behov for å heve kompetansen rundt amming og ammeveiledning blant helsepersonell i Norge. Foto: AdobeStock

Ammeveileder

Behovet for å øke helsepersonells kunnskaper om amming og ammeveiledning er stort. Utdanningen skal bidra til at alle mødre som ønsker det, får hjelp til en best mulig ammestart og gis mulighet for å kunne amme barnet sitt så lenge de ønsker.

I dag er det godt dokumentert at morsmelken har stor betydning for barns helse, både på kort og lang sikt, og forskningsbasert kunnskap ligger til grunn for norske myndigheters anbefalinger om amming. Enhet for amming ved Folkehelseinstituttet (FHI), er oppdragsgiver og har tatt initiativ til denne utdanningen. Den er aktuell for helsepersonell som i sitt daglige arbeid har kontakt med ammende mødre, og den skal gi bedre teoretisk forståelse og økte praktiske ferdigheter.

Pause i opptak av nye studenter

Videreutdanning i ammeveiledning er et samarbeid mellom Enhet for amming ved FHI, Høgskolen Innlandet og Fagskolen Innlandet. Fordi Enhet for amming ble virksomhetsoverført til FHI i fjor, er det behov for reforhandling om samarbeidsavtaler. Det vil derfor være pause i opptak av nye studenter for studieåret 2023-2024.

Hva lærer du?

Studiet består av følgende temaer:

  • Anatomi og fysiologi, morsmelk og helse
  • Ammeproblemer
  • Ammeutfordringer
  • Ammingens historie

Studiet vil gi deg en omfattende kunnskap om morsmelk og ammeprosessen. Du vil arbeide både selvstendig og i grupper, og arbeidsformene omfatter forelesninger og praktiske oppgaver. Veiledning vil foregå både i gruppe og individuelt.

Hva kan du bli?

Du får kompetanse til å gjennomføre veiledning under hele ammeperioden. Bestått eksamen gir betegnelsen «Ammeveileder, Enhet for amming ved FHI».

Du må dokumentere utdanning som barnepleier, hjelpepleier eller helsefagarbeider, og må i løpet av de siste ti årene ha minimum fire års erfaring fra praksissted, med daglig kontakt med ammende. Fra denne praksisen skal det foreligge attestasjon for minimum 500 timer med praktisk ammeveiledning (last ned eget dokumentasjonsskjema).

  • Helsefagarbeider
  • Barnepleier
  • Hjelpepleier

Informasjon om søking vil komme nærmere oppstart.

  • Boklister kommer