Helseteknologi Tom A. Kolstad

Utdanningen gir deg kompetanse til å delta i planlegging, vurdering, innkjøp, utvikling og bruk av helseteknologiske løsninger. Foto: Tom A. Kolstad

Helseteknologi

Helseteknologi er et område i hurtig vekst, og det kreves kontinuerlig oppdatert fagkunnskap hos ansatte innen flere helsetjenester, både private og offentlige. Utdanningen gir deg kompetanse til å delta i planlegging, vurdering, innkjøp, utvikling og bruk av helseteknologiske løsninger.  

For studiested Gjøvik søker du i Samordna opptak. 
For studiested Otta søker du direkte til Fagskolen Innlandet - se infoboks nederst på siden. Søknadsfrist er 15. august 2023. Oppstart: 6. september. 

Dagens helsepersonell møter ofte personer med sammensatte lidelser. Både brukere og pårørende stiller større krav til kvalitet på tjenestene og muligheter for ulike teknologiske løsninger som kan bedre deres hverdag. Studiet passer for alle som ønsker å videreutvikle sin kompetanse innenfor fagfeltet velferdsteknologi og e-helse, både offentlig og privat.

Hva lærer du?

Studiet er delt inn i tre emner (hvert gir 10 studiepoeng):

 • Brukerens behov og premisser.
 • Teknologi – forståelse og anvendelse
 • Helseteknologi i praksis

I utdanningen lærer du bl.a. om ulike brukergrupper som kan være aktuelle for helseteknologiske hjelpemidler. Viktige temaer er også lover og regler, hvilke etiske vurderinger som ligger til grunn før prosess kan settes i gang, teknologiforståelse og hva som finnes av ulike velferdsteknologiske verktøy i markedet. Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, simulering, gruppearbeid, prosjektarbeid og veiledning.

Hva kan du bli?

Arbeidslivet, både i privat og offentlig sektor, har i mange år etterspurt denne type kompetanseheving innen bruk av ulike helseteknologiske hjelpemidler. En rekke ulike helsetjenester ønsker å styrke sitt arbeid med helseteknologi.

Grunnlag for opptak fagskoleutdanning i helse- og sosialfag:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 • Helsefagarbeider
 • Barne- og ungdomsarbeider
 • Ambulansefagarbeider
 • Omsorgsarbeider
 • Aktivitør
 • Hjelpepleier fra studieretning for helse- og oppvekstfag
 • IKT-servicefag
 • Helsesekretær
 • Andre fagbrev og yrkeskompetanse kan vurderes

Første samling har oppmøtested Fagskolen Innlandet på Gjøvik.

Samlinger Helseteknologi Otta 2023-2024

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal for studiested Otta