Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Studiet passer for alle som ønsker å videreutvikle sin kompetanse innenfor fagfeltet velferdsteknologi og e-helse, både offentlig og privat. Foto: AdobeStock

Helseteknologi

Dagens helsepersonell møter ofte personer med sammensatte lidelser. Både brukere og pårørende stiller større krav til kvalitet på tjenestene og muligheter for ulike teknologiske løsninger som kan bedre hverdagen for både brukere, pårørende og ansatte.

Ferdig utdannende studenter skal kunne delta i både planlegging, vurdering, innkjøp, implementering, utvikling og bruk av helseteknologiske løsninger i offentlige og private helse-, omsorgs- og velferdstjenester. 

I utdanningen lærer studentene blant annet om ulike brukergrupper som kan være aktuelle for helseteknologiske hjelpemidler, lover og regler, hvilke etiske vurderinger som ligger til grunn før prosess kan settes i gang, teknologiforståelse og hva som finnes av ulike velferdsteknologiske verktøy i markedet. 

Studiet passer for alle som ønsker å videreutvikle sin kompetanse innenfor fagfeltet velferdsteknologi og e-helse, både offentlig og privat.

Helseteknologi er et område i hurtig vekst, og det kreves kontinuerlig oppdatert fagkunnskap hos ansatte innen de ulike helsetjenester. Arbeidslivet, både i privat og offentlig sektor, har i mange år etterspurt denne type kompetanseheving innen bruk av ulike helseteknologiske hjelpemidler.

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet passer for alle som ønsker å videreutvikle sin kompetanse innenfor fagfeltet velferdsteknologi og e-helse, både offentlig og privat.

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, simulering, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. Studiet er delt inn i tre emner på 10 studiepoeng hver. Studiet går over 1 år, er nettbasert med totalt 6 samlinger og gir 30 studiepoeng.

 1. Brukerens behov og premisser.
 2. Teknologi – forståelse og anvendelse
 3. Helseteknologi i praksis

 1. Fullført og bestått videregående opplæring med kvalifiserende fagbrev eller yrkeskompetanse fra videregående skole.

  Eller:
   
 2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål og autorisasjon som

 • Helsefagarbeider
 • Barne- og ungdomsarbeider
 • Ambulansefagarbeider
 • Omsorgsarbeider
 • Aktivitør
 • Hjelpepleier fra studieretning for helse- og oppvekstfag.
 • IKT-servicefag
 • Helsesekretær
 • Andre fagbrev og yrkeskompetanse kan vurderes

Søknad: Søknad til dette studiet sendes rett til skolen, ikke til Samordna opptak. Se søknadsskjema for informasjon om hvordan du søker og hvor søknaden skal sendes.
Klikk her for å laste ned søknadsskjema.
Søknadsfrist: Løpende opptak
Spørsmål: Ta kontakt med Ingeborg Øyhus Svendsen tlf. 61 14 54 00 dersom du har spørsmål om søknad og opptak, eller e-post: firmapost@fagskolen-innlandet.no

For mer informasjon, eller spørsmål om studiet, ta kontakt med: