Foto: Jan Tore Øverstad

Behovet for veiledning møter vi på i mange sammenhenger og det er en kompetanse som er etterspurt av flere, både i arbeidslivet og ute i utdanningsinstitusjonene. Foto: Jan Tore Øverstad

Veiledning i praksis

Jobber du med veiledning eller går du med et ønske om å begynne med det? Har du lyst til å lære mer, bli tryggere i rollen og utfordre deg selv? Da er dette kanskje studiet for deg. Behovet for veiledning møter vi på i mange sammenhenger og det er en kompetanse som er etterspurt av flere, både i arbeidslivet og ute i utdanningsinstitusjonene. Studiet hos oss vil utfordre egne verdier, holdninger, tenkesett og væremåter, og forutsetter et bevisst forhold til samspillet med andre.

Studiet er organisert som deltidsstudium med jevnlige samlinger på Fagskolen Innlandet, med ett emne per semester. Det vil gå over tre semestre. Det er ca én samling i måneden, og hver samling er på to dager, med unntak av første samling som går over tre dager. Aktiv deltakelse og egentrening er en forutsetning for å kunne gjennomføre de ulike arbeidskravene i studiet. Mellom samlingene vil det bli lagt opp til ulike aktiviteter og studier både på egenhånd og i gruppe.

Studiet er utviklet i et samarbeid mellom Fagskolen Innlandet, fagopplæringa i Innlandet fylkeskommune og privat sektor.

Studiet gir innsikt i ulike teoretiske retninger som ligger til grunn for det å utøve veiledning. Det vil også være en praktisk rettet utdanning med stor vekt på øvelse i det å veilede, både individuelt og i grupper. 

Kompetanse etter endt utdanning kan benyttes både i privat og offentlig sektor: 

 • I bedrifter/opplæringskontor med ansvar for opplæring av lærlinger
 • Innen oppvekstsektoren med veiledning av barn, foreldre, kollegaer i barnehage og skole, samt veiledning av elever og lærlinger
 • Innen helsetjenesten kan det dreie seg om veiledning av brukere, pårørende og kollegaer, samt veiledning av studenter og lærlinger

Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper. Arbeidsformene i studiet omfatter forelesninger, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problemorientert undervisning og samarbeidslæring. Veiledning vil foregå både i grupper og individuelt.
Studiet består av tre emner som bygger på hverandre. Det vil gå over tre semestre. 

Studiet består av følgende emner:

 1. Veileders rolle og oppgaver, 10 stp.
 2. Veiledning i praksis, 15 stp.
 3. Samarbeid og gruppeprosesser, 5 stp.

Studiet kan tas i sin helhet, eller det kan avsluttes etter hvert emne.

Kompetanse etter endt utdanning kan benyttes både i bedrifter/opplæringskontor med ansvar for opplæring av lærlinger og innen oppvekstsektoren med veiledning av barn, foreldre, kollegaer i barnehage og skole, samt veiledning av elever og lærlinger.

Kompetansen er også viktig innen helsetjenesten for veiledning av brukere, pårørende, kollegaer, studenter og lærlinger.

Alle.

 1. Fullført og bestått videregående opplæring med kvalifiserende fagbrev eller yrkeskompetanse fra videregående skole.

  Eller:
   
 2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Søknad: Søknad til dette studiet sendes rett til skolen, ikke til Samordna opptak. Se søknadsskjema for informasjon om hvordan du søker og hvor søknaden skal sendes.
Klikk her for å laste ned søknadsskjema.
 

Søknadsfrist: Løpende opptak

Spørsmål: Ta kontakt med Ingeborg Øyhus Svendsen tlf. 61 14 54 00 dersom du har spørsmål om søknad og opptak, eller e-post: firmapost@fagskolen-innlandet.no

Mer informasjon:

For mer informasjon, eller spørsmål om studiet, ta kontakt med: