Foto: Jan Tore Øverstad

Behovet for veiledning møter vi på i mange sammenhenger og det er en kompetanse som er etterspurt av flere, både i arbeidslivet og ute i utdanningsinstitusjonene. Foto: Jan Tore Øverstad

Veiledning i praksis

Jobber du med veiledning eller har du et ønske om å begynne? Har du lyst til å lære mer, bli tryggere i rollen og utfordre deg selv? Kompetanse i veiledning er etterspurt både i arbeidslivet og i utdanningsinstitusjonene. Studiet vil utfordre og undersøke dine verdier, holdninger, tenkesett, væremåter og samspill med andre.

Hva lærer du?

De tre hovedemnene bygger på hverandre og kan tas i sin helhet eller enkeltvis:   

 • Veileders rolle og oppgaver (10 studiepoeng)
 • Veiledning i praksis (15 studiepoeng)
 • Samarbeid og gruppeprosesser (5 studiepoeng)

Sentralt står ulike teoretiske retninger som ligger til grunn for å utøve veiledning. Det legges også vekt på praktiske øvelser i å veilede, både individuelt og i grupper. 

Studiet er organisert som deltidsstudium over to semestre. Jevnlige samlinger finner sted på Fagskolen Innlandet. Aktiv deltakelse og egentrening er en forutsetning for å kunne møte de ulike arbeidskravene. Mellom samlingene vil det bli lagt opp til ulike aktiviteter og studier både på egenhånd og i gruppe. Arbeidsformene omfatter forelesninger, praktiske oppgaver, problemorientert undervisning og samarbeidslæring. Veiledning vil foregå både i grupper og individuelt.

Hva kan du bli?

Utdanningen gir deg kompetanse som kan benyttes både i privat og offentlig sektor: 

 • I bedrifter/opplæringskontor med ansvar for opplæring av lærlinger
 • Innen oppvekstsektoren med veiledning av barn, foreldre, kolleger i barnehage og skole, samt veiledning av elever og lærlinger
 • Innen helsetjenesten kan det dreie seg om veiledning av brukere, pårørende og kolleger, samt veiledning av studenter og lærlinger

 1. Fullført og bestått videregående opplæring med kvalifiserende fagbrev eller yrkeskompetanse fra videregående skole.

  Eller:
   
 2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Alle.