Dyreassisterte aktiviteter - samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet

OPPSTART HØSTEN 2022. Utvikling av ny næring basert på gårdens og bygdas natur- og kultur­ressurser kan gi bonden flere bein å stå på. Studiet har fokus på ­etablering og utvikling av bedrifter, og du får testet dine egne ideer gjennom ­studiet.

Studiet er nettbasert med noen samlinger, og du kan utdanne deg ved siden av annen jobb. Studiet er utviklet i samråd med representanter for aktuelle nærings­organisasjoner og fagpersoner for å sikre at studiet er godt forankret i næringas behov. Studiet gjennomføres i samarbeid med næringsorganisasjoner.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

1. Fullført og bestått videregående opplæring innenfor naturbruk, programområdene landbruk, gartnerinæring, anleggsgartnerfaget, hestefaget, naturbruk og reindrift samt programområdene helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen 31. desember første skoleår.

2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere tilstrekkelig relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger, tilsvarende læreplanene i VG1(GK) og VG2(VK1).

Oppbygging og arbeidsformer

Undervisningen er en blanding av forelesninger, ekskursjoner, oppgaver, prosjektarbeid, selvstudie og veiledning både i grupper og individuelt. Studentene har også mulighet til å arbeide med egen bedrift/forretningsidé gjennom studiet. Skolene samarbeider tett med næringa, og foreleserne er praktiske næringsutøvende.

Studiet består av emner knyttet til markedsføring, ledelse og kontakt med virkemiddelapparatet, næringsutvikling innen natur- og kulturbaserte næringer og en avsluttende fordypningsoppgave, der du arbeider med dine egne ideer for utvikling av ny næring.

Kompetanse og jobbmuligheter

Kompetansen kan brukes på egen gård, i rådgivningsaparatet for landbruket eller hos andre aktører knyttet til landbruket.

Oppstart

Hvam videregående skole, høsten 2022