Presisjonsteknologi

Grønn teknologi og presisjon

Utdanningen vil øke dine kunnskaper om dataverktøy og analyser av data fra ulike typer produksjon og fra droner. I samarbeid med NIBIO vil studiet bidra til å skape et møtepunkt for forskning, industri og gårdbrukere, som kan fremme innovasjon og formidle kunnskap.

Grønn teknologi og presisjon i jordbruket krever kunnskap for å gjøre det digitale verktøyet anvendbart og nyttig. Fagskolen Innlandet har derfor utviklet et nytt studium i samarbeid med bl.a. forskerne ved NIBIO Apelsvoll, Høgskolen i Innlandet avdeling Blæstad og NLR Innlandet.

Nysgjerrig? I denne filmen får du en mer utfyllende beskrivelse av studiet.

Hva lærer du?

En praktisk undervisningsform sørger for at bruk av og forståelse for ny teknologi står sentralt. Studiet har fysiske samlinger og samlinger på nett, og det vil være en blanding av forelesninger, ekskursjoner, oppgaver, prosjektarbeid, selvstudium og veiledning. Studiet består av tre emner, som hvert gir 10 studiepoeng:

 • Bondens digitale hverdag
 • Presisjonsverktøy i jordbruket
 • Presisjonsteknologi i praksis

Hva kan du bli?

Du får kompetanse til å delta i både planlegging, vurdering, innkjøp, implementering, utvikling og bruk av teknologiske løsninger på egen gård eller i rådgivning. Utdanningen passer for gårdbrukere, rådgivere, faglærere og andre i næringen som er interessert i bruk og i forståelse av ny teknologi. 

Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Kvalifiserende fagbrev/yrkeskompetanser for utdanningen er:

 • Agronom
 • Anleggsgartner
 • Skogbruk
 • Heste- og dyrefag
 • Skogsoperatør
 • Hovslager
 • Voksenagronom

Har du fagbrev som ikke er listet opp ovenfor kan dette brukes som en del av dokumentasjonen ved søknad på bakgrunn av praksis/realkompetanse.

Nibio:

Lovdata:

Ruralis:

Droner:

Systemer med hjelpesider, som leses ved behov og bruk:

Samlinger som gjennomføres på skolen i 2023:

 • 15.-17. februar
 • 22.-24. mars
 • 24.-26. mai
 • 20.-22. september
 • 8.-10. november

Samling som gjennomføres på skolen i 2024:

 • 17.-19. januar

Klikk her for å laste ned søknadsskjema.

Studieoppstart 15. februar 2023

For mer informasjon om studiet, ta kontakt med: