Landbruksfag

Sauehold og lokal foredling

OPPSTART HØSTEN 2021. Hvert år slippes omtrent to millioner sauer ut på beite i Norge, de fleste på Vestlandet, i fjellbygdene og i Nordland. Mer lokal videreforedling er viktig både for lønnsomhet og sysselsetting. I dette studiet får du utviklet din evne til nytenking, og du får et godt grunnlag for å utvikle din egen virksomhet videre.

Dyreassisterte aktiviteter - samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet

OPPSTART HØSTEN 2022. Utvikling av ny næring basert på gårdens og bygdas natur- og kultur­ressurser kan gi bonden flere bein å stå på. Studiet har fokus på ­etablering og utvikling av bedrifter, og du får testet dine egne ideer gjennom ­studiet.

Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket

OPPSTART HØSTEN 2021. Grovforbasert husdyrproduksjon bygger på en helhetlig forståelse for framtidsrettet kompetanse innen fjellandbruket. Samfunnets behov, slik som bærekraft og det grønne skiftet, er ivaretatt så vel som det enkelte foretaks behov.

Kvalitetsrevisor i landbruket

OPPSTART HØSTEN 2022. Debio, Stiftelsen norskmat og flere revisjonsmiljøer har et stort behov for formelt utdannede kvalitetsrevisorer. Det er høye krav til sertifisering og god­kjenning i landbrukets verdikjeder, både fra mat til bord og fra skog til plank og papir. Dette øker behovet for kvalitetsrevisorer.

Natur- og kulturbasert entreprenørskap (1 år)

OPPSTART HØSTEN 2021. Utvikling av ny næring basert på gårdens og bygdas natur- og kultur­ressurser kan gi bonden flere bein å stå på. Dette studiet er en kortere variant av det to-årige studiet med samme navn. I dette studiet ligger hovedvekten på etablering og utvikling av bedrifter. Også her får du ­testet dine egne ideer gjennom ­studiet.

Planteproduksjon og driftsledelse

OPPSTART HØSTEN 2021. Stortingets målsetting om 20 prosent økning i matproduksjonen øker kravene til effektiv drift. Skal målet nås på en bærekraftig måte, ­trenger hele næringen mer kompetanse. Dette samlingsbaserte studiet gir deg ­kunnskapen du trenger innen både landbruks- og ledelsesfag for å ­optimalisere driften din.