Ikon landbruk

Landbruksfag

Landbruksfag

Røde epler

Frukt og bær

Norsk frukt- og bærproduksjon er inne i en viktig utviklingsfase, og lokal og bærekraftig produksjon er med på å øke mulighetene for produsentene. Da er kunnskap særdeles viktig, inkludert kompetanse innen produktutvikling, kvalitet, økonomi, emballering og kjedekunnskap.
Grovforbasert husdyrproduksjon

Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket

Utdanningen bygger på en helhetlig forståelse for framtidsrettet kompetanse innen fjellandbruket. Sentralt står forvaltning og utvikling av landbruksforetak med produksjon av kjøtt og melk fra ku og sau, basert på beiting og dyrking av grovfôr.
Drone landbruk

Grønn teknologi og presisjon

Utdanningen vil øke dine kunnskaper om dataverktøy og analyser av data fra ulike typer produksjon og fra droner. I samarbeid med NIBIO vil studiet bidra til å skape et møtepunkt for forskning, industri og gårdbrukere, som kan fremme innovasjon og formidle kunnskap.
Lise_Lunde_bonde_Hvam

Potetskolen

Potetskolen gir deg en kunnskapsplattform for å lede, utvikle og drive egen virksomhet innenfor potetproduksjon. Utdanningen passer for potetprodusenter, rådgivere og fagarbeidere i industrien.
Skogsbilvei

Veiplanlegger i skogbruket

En skogsbilvei er et varig inngrep i naturen og er en kostbar investering for den som er byggherre, og derfor er det viktig at man bygger og vedlikeholder en infrastruktur som kan stå seg over tid.