Ikon landbruk

Landbruksfag

Landbruksfag

Sauehold og lokal foredling

Sauehold og lokal foredling

Hvert år slippes omtrent to millioner sauer ut på beite i Norge, de fleste på Vestlandet, i fjellbygdene og i Nordland. Mer lokal videreforedling er viktig både for lønnsomhet og sysselsetting. I dette studiet får du utviklet din evne til nytenking, og du får et godt grunnlag for å utvikle din egen virksomhet videre.
shutterstock_110874548_grovfor

Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket

Grovforbasert husdyrproduksjon bygger på en helhetlig forståelse for framtidsrettet kompetanse innen fjellandbruket. Samfunnets behov, slik som bærekraft og det grønne skiftet, er ivaretatt så vel som det enkelte foretaks behov.
shutterstock_110874548_grovfor

Grovfôrbasert kjøttproduksjon

Nye utfordringer som endringer i klima, økt fokus på dyrevelferd, ­skjerpede miljøkrav og større og mer spesialiserte produksjoner stiller nye krav. Studiet legger vekt på grovfôrbaserte produksjoner og omfatter både konvensjonell og økologisk produksjon.
Presisjonstekn_ÅsmundLangeland

Grønn teknologi og presisjon i jordbruket

Modulutdanning: Grønn teknologi og presisjon i jordbruket krever kunnskap for at det skal være enkelt, anvendbart og nyttig. Fagskolen Innlandet har utviklet et nytt studium innenfor jordbruk og teknologi.
AdobeStock_184334076_kvalitetsrevisor

Kvalitetsrevisor i landbruket

Det er høye krav til sertifisering og godkjenning i landbrukets verdikjeder, både fra mat til bord og fra skog til plank og papir. Dette øker behovet for kvalitetsrevisorer.
Natur og kulturbasert

Natur- og kulturbasert entreprenørskap (1 år)

Utvikling av ny næring basert på gårdens og bygdas natur- og kultur­ressurser kan gi bonden flere bein å stå på. Dette studiet er en kortere variant av det to-årige studiet med samme navn.
Planteproduksjon

Planteproduksjon og driftsledelse

Stortingets målsetting om 20 prosent økning i matproduksjonen øker kravene til effektiv drift. Skal målet nås på en bærekraftig måte, ­trenger hele næringen mer kompetanse. Dette samlingsbaserte studiet gir deg ­kunnskapen du trenger innen både landbruks- og ledelsesfag for å ­optimalisere driften din.
Lise_Lunde_bonde_Hvam

Potetskolen

Modulutdanning: Fagskolen Innlandet og Norsk landbruksrådgivning Innlandet starter nå Potetskolen som en ettårig modul. Potetskolen har som mål å gi en kunnskapsplattform for å lede, utvikle og drive egen virksomhet innenfor potetproduksjon. Modulen er basert på studieplanen fra emne 2 på planteproduksjon og driftsledelse.