Verdikjeden - digitalisering og automasjon

Verdikjeden - digitalisering og automasjon

Modulutdanning: Hvordan spiller de viktigste verdikjedene i en bedrift sammen? Hvordan kan det optimaliseres ved hjelp av digitalisering og automasjon? Denne utdanningen ser på digitaliseringsløsninger og livssyklusen til et produkt fra konsept til utvikling, produksjon, bruk, vedlikehold og resirkulering.

Sentralt står også hvordan øvrige datakilder kan støttes ved bruk av digitale løsninger, i tillegg til risikoelementer ved bruk.

Modulutdanningen er en del av utdanningen Grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden, utarbeidet i samarbeid med Høgskolesenteret i Kongsvinger.

Hva lærer du?

Hovedtemaene er følgende:

  • Digitale verdikjeder
  • Digital sporing i verdikjeden
  • Lean – databaserte fakta i forbedringsarbeidet 
  • Endringsledelse - grønne beslutninger basert på ferske data 

Du får kunnskap om grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden og om hvordan et skifte fra lineær- til sirkulærøkonomi kan påvirke egen bedrift og forsyningskjeden. Sentralt står FNs målsettinger, og bærekraftperspektivet og sirkulærøkonomien løftes fra plan til gjennomføring.  

Hva kan du bli?

Modulutdanningen gir deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver. Fullført modul gir fem studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studie­poengene telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer.

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev, eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.  

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Sted: Nettbasert med samlinger 
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng 
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 36, 2024 
Søknadsfrist: 18.08.2024
Spørsmål: Kontakt Frede Stenslie, freste@fagskolen-innlandet.no, 997 90 504, eller Ingeborg Øyhus Svendsen, inesve@fagskolen-innlandet.no, 907 03 093.

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal