Verdikjeden - digitalisering og automasjon

Verdikjeden - digitalisering og automasjon

Modulutdanning: Utdanningen handler om hvordan de viktigste verdikjedene i en bedrift spiller sammen, og hvordan man optimaliserer de ved hjelp av digitalisering og automasjon.

Denne modulutdanningen er en del av utdanningen Grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden, utarbeidet i samarbeid med Høgskolesenteret i Kongsvinger.

Det vil sees på ulike digitaliseringsløsninger og sporing av helse livssyklusen til et produkt fra konsept til utvikling, produksjon, bruk, vedlikehold og resirkulering. Samt hvordan øvrige datakilder kan støttes ved bruk av digitale løsninger, i tillegg til risikoelementer ved bruk.

Innhold

  • Digitale verdikjeder
  • Digital sporing i verdikjeden
  • Lean – databaserte fakta i forbedringsarbeidet 
  • Endringsledelse  - grønne beslutninger basert på ferske data 

Læringsutbytte

Målet med studiet er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om hvordan grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden, da skifte fra lineær til sirkulær økonomi kan påvirke egen bedrift og forsyningskjeden i en bærekraftig retning gjennom FNs bærekraftsmål. Bærekraftperspektivet og sirkulærøkonomien løftes fra plan til gjennomføring.  

Studiepoeng

Fullført modul gir fem studiepoeng. Hvis studenten ønsker flere moduler, kan studie­poengene telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer.

Sted: Nettbasert med samlinger 
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng 
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 15, 2023 
Søknadsfrist: 11. mars 2023
Spørsmål: Ruth Laeskogen Hoff, tlf. 907 39 781

Last ned søknadsskjema

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev, eller generell studiekompetanse.

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.  

3. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.   

Søknad sendes direkte til skolen. Se informasjon om hvordan du søker i søknadsskjemaet.