Grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden

Målet med studiet er at du etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om hvordan grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden, det vil si skifte fra lineær- til sirkulærøkonomi, kan påvirke egen bedrift og forsyningskjeden i en bærekraftig retning for å oppnå FNs bærekraftsmål. Bærekraftperspektivet og sirkulærøkonomien løftes fra plan til gjennomføring.

Video om Grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden

En «grønn bunnlinje» er ikke bare bra for miljøet, men også for bedriftens økonomi. Dagens arbeidsliv krever tilvirkningsmetoder med søkelys på klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Med kunnskap om sirkulærøkonomi evner vi å ivareta produktene vi produserer og materialene de består av, slik at de kan benyttes igjen og igjen. 

Studiesteder fra vinteren 2024 vil være Karriere Innlandet Lillehammer og Karriere Innlandet Gudbrandsdalen for alle modulene.

Hva lærer du?

Studiet består av følgende tre moduler, som hver gir 5 studiepoeng:

 1. Bærekraft i forsyningskjeden 
 2. Innkjøp, digitalisering og bærekraft
 3. Verdikjeden - digitalisering og automasjon

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen kostnadseffektivitet i produksjonen, økt kunnskap om bærekraft og prinsippene innen sirkulærøkonomi, og kompetanse innen digitalisering, automasjon og innkjøp. 

I tett samarbeid med Høgskolesenteret i Kongsvinger og næringslivet har Fagskolen Innlandet utarbeidet tre modulbaserte studier innenfor Grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden.

Gjennomføring 

Modul 1 - Bærekraft i forsyningskjeden, oppstart uke 2, 2024. Søknadsfrist 20.12.2023:

 • Forsyningskjeder og forsyningsledelse
 • Bærekraft og sirkulær økonomi
 • Drivkrefter og trender i det grønne skiftet 

Modul 2 - Innkjøp, digitalisering og bærekraft, oppstart uke 15, 2024. Søknadsfrist 13.03.2024:

 • Innkjøpets betydning for effektiv drift og bærekraft
 • Totalkostnaden ved innkjøp knyttet mot digitalisering
 • Innkjøpsprosessen 

Modul 3 - Verdikjeden - digitalisering og automasjon, neste oppstart uke 36, 2024. Søknadsfrist 18.08.2024:

 • Digitale verdikjeder
 • Digital sporing i verdikjeden
 • Lean – databaserte fakta i forbedringsarbeidet
 • Endringsledelse – grønne beslutninger basert på ferske data 

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal