Trysil videregående skole

Fagskolen Innlandet tilbyr videreutdanning i Demens og alderspsykiatri i samarbeid med Trysil videregående skole.

Fagskolen Innlandet har over 40 års erfaring med fagskoleutdanning og er den største fagskolen i Norge.

Trysil videregående skole ligger i Trysil kommune i Østerdalen i Hedmark. Kommunen grenser til Engerdal, Rendalen, Åmot, Elverum, Våler og Sverige.

Kompetanseheving i fagområdet Demens og alderspsykiatri er ettertraktet hos kommunene, og det meldes om stor nytteeffekt av denne kompetansehevingen på arbeidsplasser.

Utdanningen Demens og alderspsykiatri er en ettårig deltidsutdanning som gjennomføres over to år på deltid. Studentene går en fast dag i uken på skolen. Dette gjør at studentene kan kombinere jobb og utdanning. Utdanningen inneholder ti uker med praksis. Dette kan enten gjennomføres som tradisjonell utplassering på annen arbeidsplass, eller som et utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass.

Demens og alderspsykiatri inneholder følgende emner:

  • Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse og sosialfagene
  • Naturlig aldring og alderdommens utfordringer
  • Demens og psykiatriske lidelser
  • Organisering, system og ledelse
  • Hovedprosjekt/eksamen

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som utdanner spesialiserte yrkesutøvere med høy kompetanse.

Utdanningen bygger på fagbrev/autorisasjon fra videregående skole, for eksempel helsefagarbeider, hjelpepleier, ambulansearbeider og barne- og ungdomsarbeider. Søkerne som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles studieplass på vilkår om bestått prøve. Det kan også gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Arbeidsmetoder som anvendes i studiet er forelesninger, dialogpreget undervisning, muntlig framlegg, presentasjoner, prosjektarbeid med tverrfaglig fokus, praksis, refleksjon over eget arbeid og ulike former for arbeid i grupper.

Studentens læring følges opp gjennom veiledning og underveis- og sluttvurdering individuelt og i gruppe. Læringsarbeidet støttes med bruk av digital læringsplattform.

For spørsmål om opptakskrav, studiet og gjennomføring, kan du ta kontakt med avdelingsleder Monica Rustad på telefon 952 62 585.