Ikon Teknologifag

Teknologifag

Teknologifag

Praktiske matematiske verktøy

Matematikk er en viktig del av mange arbeidsoppgaver. Ved å lære mer matematikk, vil du øke forståelsen av analytisk tilnærming i arbeidet.

Produksjonsledelse

Modulutdanning: Vil du lære hvordan planlegging og styring av produksjon gjennomføres i praksis?
Foto: Tom Kolstad

Prosjektledelse

Modulutdanning: Målet med modulen er at du skal få en grunnleggende kompetanse i prosjektarbeid og prosjektledelse, fra planlegging til leveranse og evaluering.

Prosjektledelse fordypning

Modulutdanning: Modulen gir forståelse for begrepene prosjektarbeid og prosjektledelse innenfor industri 5.0. Det er en videreføring og fordypning av innføringsmodulen. Viktige emner er ressursplanlegging, økonomi, styring og oppfølging, ledelse, usikkerhetshåndtering, oppfølging og avslutning av et bærekraftig prosjekt.

Prosjektledelse innføring

Modulutdanning: Modulen gir grunnleggende forståelse for begrepene prosjektarbeid og prosjektledelse innenfor industri 5.0. Den omfatter også målformulering, planlegging og praktisk gjennomføring av enkle og bærekraftige prosjekter.

Roterende kraftoverføringer

Roterende kraftoverføringer er en sentral del av maskiner og systemer der det overføres effekt. Valg av kraftoverføring påvirkes av mange faktorer, og det er vesentlig å gjøre riktige valg i konstruksjonsfasen, under innkjøring/bruk og i forbindelse med vedlikehold. Modulen «Roterende kraftoverføringer» gir grunnkompetanse for å kunne ta valg som fører til driftssikre løsninger der effekt overføres.

Teamledelse

Modulutdanning: Ønsker du å lære om hvordan team kan bidra til individuell utvikling og endring av en organisasjon? Vil du lære om arbeid i team og hva som skal til for å lede et team i praksis?

Teknisk salg

Modulutdanning: Teknisk salg er en form for salg der komplekse produkter og tjenester selges til kunder for å løse spesifikke utfordringer. Teknisk salg kan involvere produkter, tjenester og prosjekter, programvare og maskinvare, konsulent- og ingeniørtjenester.