Ikon Teknologifag

Teknologifag

Teknologifag

Lean, prinsipper og verktøy

Modulutdanning: Modulen gir innblikk i en metodikk og forretningsfilosofi som har som mål å øke effektiviteten og redusere sløsing i produksjons- og forretningsprosesser, og på den måten bygge robuste og bærekraftige prosesser. Dette omfatter bl.a. kunnskap om og typiske kjennetegn ved Lean og den norske modellen, Lean-prinsipper, metodikk, metodikkverktøy og «den lærende organisasjon».
Illustrasjonsfoto AdobeStock

Manufacturing 4.0

Studietilbudet henter sitt navn fra «den fjerde industrielle revolusjon» (også kalt Industri 4.0) som viser til den gjennomgripende endringen og automatiseringen av industriell produksjon og planlegging. Sentralt står bl.a. maskin-til-maskin-kommunikasjon (M2M) og Tingenes internett (IoT).
Foto: Tom Kolstad

Prosjektledelse

Modulutdanning: Målet med modulen er at du skal få en grunnleggende kompetanse i prosjektarbeid og prosjektledelse, fra planlegging til leveranse og evaluering.

Prosjektledelse fordypning

Modulutdanning: Modulen gir forståelse av begrepene prosjektarbeid og prosjektledelse innenfor industri 5.0. Videreføring og fordypning fra innføringsmodulen. Ressursplanlegging, økonomi, styring og oppfølging, ledelse, usikkerhetshåndtering, oppfølging og avslutning av et bærekraftig prosjekt.

Prosjektledelse innføring

Modulutdanning: Modulen gir grunnleggende forståelse av begrepene prosjektarbeid og prosjektledelse innenfor industri 5.0. Hva prosjektarbeid er, målformulering, planlegging og praktisk gjennomføring av enkle og bærekraftige prosjekter.
Kongsberg Automotive

Tegningslære

Modulutdanning: Jobber du med produksjon? Vil du bli bedre i å bruke tekniske tegninger og digitale kommunikasjonsverktøy? I dagens industri med masseproduksjon og automatiserte produksjonslinjer, er vi avhengig av entydig kommunikasjon av komponenters form, dimensjoner og presisjon. Vi må dokumentere produkters egenskaper og utforming, og dette skjer i stor grad i form av tekniske 2D- og 3D-tegninger.